V uplynulých dňoch Banskobystričanov potrápili obmedzenia súvisiace s oslavami 75. výročia SNP, ale centrum mesta čaká už o pár dní aj najväčšie podujatie roka. S tým opäť súvisí niekoľko zmien v doprave.

Rozsah dopravných obmedzení v súvislosti s Radvanským jarmokom sa však už niekoľko rokov nemení a dotýka sa vždy rovnakých ulíc či parkovísk. Aj keď sa prvé stánky Radvanského jarmoku otvoria až vo štvrtok, 5. septembra, s obmedzeniami v doprave musíme počítať už od pondelka, 2. septembra.

Úplné uzávery

 • Parkovisko pod Pamätníkom SNP na Štefánikovom nábreží – od 2. septembra od 19:00 h do 9. septembra do 20.00 h.
 • Hronské predmestie (od križovatky s cestou II/591 a odbočenie z cesty I/66”) – od 2. septembra od 19.00 h do 9. septembra do 20.00 h.
 • Príjazdová cesta pod Baštou – od 5. septembra od 6.00 h do 9. septembra 6.00 h.
 • Bakossova ulica, pričom občanom s trvalým pobytom bude vjazd povolený bez obmedzenia, od 6. septembra od 6.00 h do 8. septembra do 19.00 h.
 • Vajanského námestie od križovatky s ulicou J. Kráľa – od 5. septembra od 6.00 h do 8. septembra do 19.00 h.
 • Vajanského námestie od ulice M. Rázusa (od objektu Matice Slovenskej) tak, aby obslužná komunikácia pre zásobovanie prevádzok v zadných traktoch Dolnej ul. bola prejazdná od 5. septembra od 6.00 h do 8. septembra do 19.00 h.
 • Vajanského námestie od Kuzmányho ulice – od 5. septembra od 6.00 h do 8. septembra do 19.00 h.
 • Národná ulica od križovatky s Kuzmányho ulicou po Nám. SNP – od 5. septembra od 19.00 h do 8. septembra do 19.00 h.
 • Kapitulská ulica od križovatky J. Cikkera po Nám. SNP – od 5. septembra od 19.00 h do 8. septembra do 19.00 h.
 • Parkovisko na Nám. slobody za Domom kultúry – od 5. septembra od 19.00 h do 8. septembra do 19.00 h.
 • Parkovisko Mičinská cesta (bývalá dočasná autobusová stanica) – 7. septembra.

Zobojsmernenie ulíc

 • Kuzmányho ulica od Vajanského námestia po Národnú ulicu – od 5. septembra od 06.00 hod. do 8. septembra do 19.00 h. V zmysle prenosného dopravného značenia bude obmedzene povolený vjazd a pozdĺžne státie motorových vozidiel.
 • Bakossova ulica od č. 24 po Nám. Š. Moysesa č. 16 – od 6. septembra od 6.00 h. do 8. septembra do 19.00 h.

Počas trvania Radvanského jarmoku tiež nenájdete taxislužby na ich bežných parkovacích miestach na Vajanského námestí a v Kapitulskej ulici. Taxislužby budú parkovať na moste cez potok Bytrička, pri križovatke s ul. J. Kráľa a v Kapitulskej ulici pri budove SSE. Samospráva zároveň odporúča pre príchod do centra mesta počas jarmoku využiť MHD, ktorej linky majú byť v prípade potreby posilnené.