Aj keď len v závere apríla sa oficiálne otvorila letná sezóna v Banskej Bystrici, mesto už pracuje na najväčšom podujatí roka, ktoré ju tradične uzatvorí. 366. Radvanský jarmok sa tentokrát uskutoční v dňoch od 5. do 8. septembra. Samospráva aktuálne otvorila možnosť prihlasovania predajcov a remeselníkov.

Termín Radvanského jarmoku je naviazaný na sviatok narodenia Panny Márie. Kedysi sa konal práve v dňoch jeho slávenia, keď kedysi ešte Radvaňou prechádzali pútnici na Staré Hory. V posledných desaťročiach sa zaužíval termín jarmoku vo víkend, ktorý sviatku predchádza. V tomto roku tak bude už v skorom úvode septembra.

Prvé stánky sa tento rok otvoria tradične vo štvrtok – 5. septembra a oficiálne sa jarmok začne v piatok, 6. septembra a potrvá do nedele, 8. septembra.

Prípravy na 366. Radvanský jarmok sú však už v plnom prúde a ani tento ročník sa nezaobíde bez stovák stánkov remeselníkov a predajcov rozličných výrobkov a tovarov, ale aj pohostinských stánkov s občerstvením či bez zábavných atrakcií. Mesto aktuálne zverejnilo výzvu na prihlasovanie predajcov na septembrový Radvanský jarmok.

Keďže záujem predajcov v mnohých rokoch prevyšuje kapacity, ktoré centrum mesta ponúka, mesto si už roky spomedzi prihlásených remeselníkov a predajcov vyberá. Záujemcovia o predaj tovaru či remeselníci musia prihlášky zaslať mestu už do konca mája. Prevádzkovatelia pohostinských služieb, občerstvenia či zábavných atrakcií majú čas na prihlásenie do 20. júna. Vyjadrenie zašle samospráva všetkým do 31. júla.

Predajné miesto od desiatok eur až po takmer dvetisíc

Ceny za priestor poskytnutý pre predajcov sa líšia v závislosti od nimi ponúkaných tovarov či služieb.

Remeselníci zaplatia za tri metre štvorcové priestoru za celé tri dni 50 eur, živnostníci 150 eur. Ďalšie podrobnosti pre remeselníkov a živnostníkov sú zverejnené na webe mesta. Ich prihlasovanie trvá do 31. mája.

To predajcovia pochutín a občerstvenia už za prenájom zaplatia výrazne viac, a to v rádoch stovák eur, prevádzkovatelia pohostinských služieb až 1500 eur. Ďalších 400 eur ich vyjde prípadný prenájom stánku od mesta.

Prevádzkovatelia zábavných atrakcií zaplatia za umiestnenie jednotlivých atrakcií od 240 do 1200 eur. Cena za prenájom je určená podľa jednotlivých typov atrakcií.

Pre tieto kategórie je termín na prihlásenie určený do 20. júna. Podrobné informácie k prihlasovaniu predajcov sú k dispozícii na web stránke mesta.