Komisia pre životné prostredie riešila možnosť zákazu pohybu psov v sídliskových vnútroblokoch. Prítomní poslanci sa však zhodli, že doteraz prijaté všeobecne záväzné nariadenia túto problematiku riešia dostatočne.

pesNezodpovední majitelia psov sa dostali opäť do verejného diskurzu. Komisia mestského zastupiteľstva pre životné prostredie a odpady sa zaoberala podnetom obyvateľky Podlavíc, ktorá sa sťažovala na zvýšený počet exkrementov v sídliskovom vnútrobloku. Požadovala zákaz vstupu psičkárov, komisia sa však priklonila k právnemu názoru, že takéto obmedzenie pohybu by bolo protiústavné.

„VZN ošetrilo spôsob zberu exkrementov a spôsob vedenia psíkov. Nemôžeme zakázať, aby sa majitelia psov pohybovali na verejných priestranstvách – pri dodržaní všetkých doterajších ustanovení,“ hovorí predseda komisie Pavol Bielik (nezávislý), ktorý apeluje na osobnú zodpovednosť občanov. Tí majú možnosť porušenia VZN hlásiť príslušným útvarom mestského úradu.

Ako príklad bolo uvádzané Sídlisko, kde problém s exkrementami nie je, keďže majitelia psov sú disciplinovaní. V súvislosti s porušovaním VZN komisia odporučila požiadať mestskú políciu o zvýšenú kontrolu problematických miest. Majitelia psov sú povinní zbierať exkrementy po svojich psoch a v rámci obytných častí vodiť psov na vôdzke. Taktiež je zakázaný ich vstup do priestorov detských ihrísk.