V Banskej Bystrici čoskoro pribudnú dve venčoviská pre psov. V týchto areáloch budú môcť psíčkari venčiť svojich psov voľne a budú mať pri tom k dispozii sáčky na exkrementy, koše, ale aj lavičky pre oddych.

Vypustiť psa voľne priamo na svojom sídlisku bez hrozby pokuty bude pre obyvateľov Sásovej a Fončordy jednoduchšie. Práve v týchto dvoch častiach mesta sa v súčasnosti hľadá priestor pre umiestnenie pilotného projektu venčovísk pre psov. Prostriedky vo výške 16-tisíc eur naň ešte vlani vyčlenili mestskí poslanci. Navrhovateľ predmetnej zmeny rozpočtu Jakub Gajdošík (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS) hovorí o reakcii na požiadavky občanov: “Psíčkari nás o to žiadali už dlhé roky. Malo by ísť o ohradené trávnaté plochy, o ktoré by sa psíčkari spoločne starali,” povedal pre BBonline.sk mestský poslanec s tým, že v súčasnosti iniciátori myšlienky spolu s mestom hľadajú vhodný priestor na umiestnenie venčovísk na najväčších banskobystrických sídliskách.