Organizátorom je BBHS 1999 a lezecká stena PAVÚK. Podujatie sa uskutoční 3.12.2010 (od 15.00h)  na lezeckej stene Pavúk v BB ( Gymnázium J.G.Tajovského – telocvičňa). Každé dieťa bude po splnení niektorej z úloh odmenené! Celou akciou  bude sprevádzať moderátor Funrádia – Matúš, kolektív BBHS, lezeckí inštruktori, ako aj všetci, ktorí pomáhajú dobrej veci.

Zároveň bude akcia slúžiť ako „nábor“ detí pre nový turisticko-lezecký detský oddiel HORSKÁČIK –  pri ZŠ v Podlaviciach. Do konca roka 2010 by mala vyrásť nová detská lezecká stena v telocvični ZŠ.

Úlohou oddielu bude rozvíjať motorické zručnosti detí, výuka bezpečnosti pri pohybe v horách, tréningy sú plánované zatiaľ na utorok a štvrtok od cca 15-17 hod na spomínanej ZŠ. Každú sobotu bude turistický výlet do blízkeho okolia, v zime možnosť lyžovania v okolí BB (Kordíky). Záujemcovia (rodičia) môžu kontaktovať BBHS na bbhs@bbhs.sk.