Stredoslovenské múzeum ponúka aj v auguste zaujímavý program. Hneď v prvý augustový týždeň je to podujatie Príroda bez hraníc, ktorého témou bude život netopierov, a prezentácia knihy Thurzov kódex. Nebudú chýbať ani podujatia pre deti.

Dokonalí letci ale aj spachtoši

Nočná aktivita, vyhľadávanie temných zákutí aj podivný vzhľad majú na svedomí, že sa s netopiermi spája veľa povier. No tento živočích, ktorý v mnohých mytológiách a náboženstvách predstavuje desivého nepriateľa sveta, je nesmierne užitočný. Prví predchodcovia dnešných netopierov sa na Zemi objavili už v období paleocénu, približne pred 60 miliónmi rokov. Dnes sú netopiere po hlodavcoch najpočetnejším radom cicavcov, ktorý tvorí takmer 1 200 druhov. Skoro každý štvrtý cicavec na svete je teda netopier.

„Netopier je jediný cicavec na svete, ktorý vie naozaj lietať. Všetky ostatné okrídlené cicavce v skutočnosti iba plachtia. Navyše, sú to nesmierne šikovní a výkonní letci. Vo vzduchu zvládnu obdobné akrobatické kúsky ako vtáci. Rovnako dokážu prekonať obrovské vzdialenosti, neraz aj niekoľko tisíc kilometrov. Dosahujú aj slušnú rýchlosť, až 50 kilometrov za hodinu. Majú zrastené stavce, sploštené rebrá a mimoriadne predĺžené horné končatiny,“ hovorí Peter Bačkor zo Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku.

Na Slovensku sa vyskytuje 28 druhov netopierov. V krajine boli vyhlásené viaceré územia európskeho významu, ktorých predmetom ochrany sú aj tieto okrídlené cicavce. Patrí medzi ne napríklad chránený areál Dubnické bane, kde má v zime zimovisko až 6 000 netopierov,  ale aj areál Tunel pod dielikom, či územie NP Muránska planina.

„Všetky druhy netopierov, vyskytujúce sa na území Slovenska, sú zákonom chránené, medzi najzraniteľnejšie patrí podkovár južný, ktorý sa u nás vyskytuje len v niekoľkých lokalitách situovaných pod zemským povrchom. Medzi vzácne netopiere patrí aj uchaňa čierna, ktorej populácia pre klimatické zmeny a nevhodné hospodárenie v lesoch klesá v celej Európe,“ pokračuje Peter Bačkor.

Netopiere sú ozajstní spachtoši, ktoré denne prespia až dvadsať hodín. Aktívne sú výlučne za súmraku, úsvitu a počas noci. Cez deň spia ukryté na tmavých pokojných miestach, kde ich nič neruší. Spia zásadne dolu hlavou, pričom sa pevne držia pazúrmi zadných nôh. V tejto polohe nemajú prakticky nijakú spotrebu energie.

Viac informácií a zaujímavostí o živote netopierov sa dozviete na ďalšej prednáške z cyklu Príroda bez hraníc, ktorá sa uskutoční v utorok 2. augusta o 19.30 h pod holým nebom v záhrade Tihányiovského kaštieľa. S tajuplným životom týchto živočíchov, ktoré patria medzi jediné aktívne lietajúce cicavce, vás zoznámi Peter Bačkor zo Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku.

„Úvodná prednáška nás oboznámi so zaujímavým spôsobom života týchto cicavcov a potom, ak budeme mať trochu šťastia, sa ich pokúsime pozorovať aj priamo v okolí. Keďže netopier vydáva ultrazvukové signály, spolu s návštevníkmi sa budeme snažiť dešifrovať ich v blízkej prírode,“ uviedla lektorka Stredoslovenského múzea Anna Brlošová.

Tajomný Thurzov kódex

V prestížnom rakúskom vydavateľstve StudienVerlag, ktoré sa zameriava na vydávanie vybraných knižných titulov a vedeckých periodík z oblasti humanitných vied a najmä histórie, vyšla 546-stranová kniha Der Thurzo-Kodexeine einzigartige Quelle zum europäischen Bergrecht und Münzwesen um 1500. Autori si na slovenské odprezentovanie tejto unikátnej knihy vybrali jedinečné priestory banskobystrického Thurzovho domu.

Výnimočná prezentáciu knihy Der Thurzo-Kodex s autormi Miroslavom LackomErikou Mayerovou sa uskutoční vo štvrtok 4. augusta o 17.00 h. Priestory Thurzovho domu, historicky spojené s rodom Thurzovcov, sa tak dočkajú reminiscencie a aj odhalenia nových informácií o tejto významnej rodine, ktorá ovplyvnila históriu nielen nášho mesta a kraja ale aj celej Európy.

„Thurzov kódex, ktorý bol vyhotovený v rokoch 1500 až 1506 v prostredí kupeckej rodiny Thurzovcov, predstavuje unikátny prameň k právnym a finančným dejinám neskorostredovekej Európy. Ján I. Thurzo  sa stal najvýznamnejším partnerom augsburských veľkoobchodníkov z rodu Fuggerovcov vo východnej časti strednej Európy, pričom jeho potomkovia pokračovali v spolupráci s Fuggerovcami tak v Krakove ako aj v Augsburgu. Je pre nás veľkou cťou, že si autori tejto výnimočnej knihy vybrali na jej odprezentovanie práve priestory Thurzovho domu, ktorý neodmysliteľne patrí k rodu Thurzovcov,“ konštatuje riaditeľ Stredoslovenského múzea Marcel Pecník.

Detailná biografia, utajované výrobné postupy

„Kniha Der Thurzo-Kodex pozostáva z troch častí. Prvú časť tvorí kompletná, vôbec po prvý raz publikovaná detailná biografia veľkoobchodníka a technologického inovátora Jána I. Thurza (1437 – 1508) a jeho syna Juraja. Druhú časť tvoria komentáre k edícii samotného Thurzovho kódexu, ktorý obsahuje cenné bansko-právne texty zo stredoveku a opis utajovaných výrobných postupov v kremnickej mincovni z rokov 1500 až 1506. Tretiu časť tvorí samotná edícia Thurzovho kódexu, ktorý sa dnes nachádza vo vlastníctve Bavorskej štátnej knižnice v Mníchove. Kniha obsahuje aj 80 obrazových príloh, mnohé z nich sú publikované po prvý raz. Po troch rokoch intenzívneho bádania predkladáme s germanistkou Erikou Mayerovou medzinárodnej verejnosti, spolu s komentármi, glosárom ako aj jazykovednou analýzou, nielen edíciu tohto jedinečného prameňa ale aj prvú kompletnú biografiu Jána I. Thurza a jeho syna,“  hovorí spoluautor knihy Der Thurzo-Kodex Miroslav Lacko.

Dôkladné bádanie a komplexné práce na knihe odkryli samotným autorom prelomové informácie o rode Thurzovcov, ktoré boli doteraz mylne sprostredkované.

„Dosiaľ úplne neznámou bola, nielen pre nás, skutočnosť, že Juraj III. Thurzo, ktorý zomrel v roku 1515, bol viac než sto rokov mylne stotožňovaný so svojím synom (Jánovým vnukom) Jurajom IV. Thurzom, ktorý sa priženil k augsburským Fuggerovcom. Z toho dôvodu obsahuje prezentovaná kniha aj výrazne aktualizovaný rodokmeň Thurzovcov. Prezentáciu tejto knihy si neviem predstaviť inde ako v dome, ktorý zažil pôsobenie rodu Thurzovcov,“ konštatuje spoluautorka knihy Erika Mayerová.

Miroslav Lacko je postdoktorským výskumníkom na Friedrich-Christian-Lesser-Kolleg für Ostmitteleuropa (Friedrich-Schiller-Universität Jena) v Nemecku. Zaoberá sa hospodárskymi a sociálnymi dejinami neskorého stredoveku a raného novoveku, s dôrazom na finančné dejiny Habsburskej monarchie, urbánne dejiny raného novoveku, ako aj dejiny baníctva a hutníctva v strednej Európe. Je autorom viac než stovky štúdií a článkov, ako aj spoluautorom viacerých monografií. V rokoch 2008 až 2019 bol editorom ročenky Montánna história. Od ukončenia svojho univerzitného štúdia (2011) pôsobil na vedeckých a univerzitných pracoviskách na Slovensku, v Rakúsku, Česku a v Nemecku.

Erika Mayerová od roku 1986 pôsobí na Katedre germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorej vedie kurzy so špecializáciou na vývin nemeckého jazyka, staršiu nemeckú literatúru ako aj nemeckú morfológiu a syntax. Okrem toho študentov archívnictva uvádza do problematiky stredovekých nemeckých prameňov. V roku 2016 publikovala (spolu s Miroslavom Lackom) edíciu najstaršej mestskej knihy Smolníka (Das älteste Stadtbuch von Schmöllnitz 1410 – 1735: Eine Quelle zu den mitteleuropäischen wirtschaftlichen Verflechtungen), ktorá bola v roku 2017 ocenená Cenou Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v kategórii edícia prameňov.

Prázdniny v múzeu

Stredoslovenské múzeum pozýva v prvom augustovom týždni aj na podujatia pre deti.

Utorok 2. august o 10.30 h Matejov dom: Hravo po múzeu – objavovane histórie mesta hravou formou. Cesta plná zážitkov.

Streda 3. august o 10.30 h Thurzov dom: Opreteky s časom – hravá prehliadka výstavy História športu.

Štvrtok 4. august o 10.30 h Tihányiovský kaštieľ: Prečo sa červenám? – tvorivé dielne zamerané na spoznávenie kombinácií farieb.

Sobota a nedeľa 6. a 7. august o 15.00 a 16.00 h Tihányiovský kaštieľ: Odetý do fotosyntézy – tvorivé dielne so zaujímavými informáciami o fyziológii rastlín.