V posledných týždňoch si Banskobystričania mohli všimnúť povrchové potrubia a rozkopávky na Námestí Slobody a časti Triedy SNP. Vodári v lokalite rekonštruovali vodovodné potrubie.

20131128_133113Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť (StVPS) v týchto dňoch prostredníctvom svojej dodávateľskej firmy končí s prvou etapou opravy výtlačného potrubia vodojemu Urpín. Práce prebiehajú bezvýkopovou technológiu. Jamy sú len na piatich lomových miestach pôvodného potrubia, z ktorých bolo vykonávané vťahovanie nového potrubia.

„Po povrchu je ťahané potrubie, cez ktoré je zabezpečovaná dodávka vody pre lokalitu Sídliska a Uhliska počas opravy, nakoľko nové potrubie sa vťahuje do pôvodného. Práce sa realizujú od 4. novembra a včera večer bolo prepojené a uvedené do prevádzky nové potrubie,“ uviedla pre BBonline.sk hovorkyňa StVPS Slavomíra Vogelová.

Oprava potrubia je rozdelená na dve etapy. Prvá sa ukončí do konca týždňa. Od jarných mesiacov budúceho roka je plánované pokračovanie opravy od úseku bývalého dopravného ihriska, popod Hron smerom na Hronské predmestie a ukončenie bude pred mostom na Golianovej ulici. „Aj počas tejto opravy bude potrebné zabezpečiť zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou cez potrubie natiahnuté po povrchu,“ dodala Vogelová.