Výročie blížiaceho sa Slovenského národného povstania je termín, ku ktorému budú v Banskej Bystrici opravené štyri tabuľky s nápisom Provereno min net. Ide o nápisy, ktoré sú zapísané v Evidencii pamätihodností mesta. Banskobystrická samospráva má od roku 2010 prijaté všeobecne záväzné nariadenie, ktorého cieľom je zachovanie a zlepšenie stavu pamätihodností mesta pre budúce generácie.

Na tabuľkách s nápisom Provereno min net, napísanom azbukou, (v preklade: Skontrolované – bez mín) je aj dátum kontroly a mená vojakov, ktorí kontrolu vykonali. V Banskej Bystrici sú tieto nápisy na štyroch rôznych miestach v centre mesta (Národná ulica – oproti Národnému domu, Hronské predmestie – oproti Zimnému štadiónu, Nám. Štefana Moysesa, Robotnícka ulica). Opravené a umiestnené pod novým priehľadným krytom budú všetky štyri nápisy v priebehu najbližších dní. Pri tvorbe Zoznamu pamätihodností zaradili členovi odbornej komisie tieto nápisy do registra hmotných hnuteľných pamätihodností.

A ako tieto nápisy vznikli? Sú spomienkou na končiace sa vojnové útrapy. Pripomeňme, že Banskú Bystricu oslobodili 25. marca 1945 jednotky 40. sovietskej armády generálporučíka Žmačenka a vojská 4. rumunskej armády generálporučíka Dascalescu. Po príchode oslobodzujúcich vojsk na územie mesta začali ženijné jednotky zaisťovať aj bezpečnosť Banskobystričanov. Okrem opravy mostov a ciest identifikovali aj zamínované objekty a zabezpečovali ich následné odmínovanie. A práve na pamiatku týchto aktivít sa zachovali tabuľky s nápisom Provereno min net.

“Každý dôležitý historický míľnik v dejinách nášho mesta si zaslúži našu pozornosť, o to viac pamätihodnosti, ktoré sú symbolom ľudskej odvahy a odhodlania. Preto sme sa rozhodli k výročiu osláv SNP opraviť tabuľky s nápisom Provereno min net. V marci budúceho roka, pri príležitosti 68. výročia oslobodenia Banskej Bystrice chceme inštalovať novú pamätnú tabuľu pripomínajúcu tento kľúčový dátum. Zároveň pripravujeme v spolupráci s Múzeom SNP interaktívny projekt pre žiakov banskobystrických základných škôl. Cieľom tejto iniciatívy je, aby sa pútavou a netradičnou formou naučili vnímať význam odkazu osloboditeľov nášho mesta,“ konštatuje primátor Banskej Bystrice Peter Gogola.

Na renováciu tabuliek s nápisom Provereno min net použije banskobystrická samospráva osemsto eur zo svojho rozpočtu. Informácie o Zozname pamätihodností mesta Banská Bystrica nájdete na oficiálnej stránke www.banskabystrica.sk.