Gunter Demnig, nemecký umelec a zakladateľ projektu Stolpersteine, prišiel v dopoludňajších hodinách položiť v Banskej Bystrici ďalšie tri kamene zmiznutých. Tie sú dôkazom toho, že mnohí niekdajší významní obyvatelia, ktorí prišli o svoj život počas druhej svetovej vojny, doposiaľ nezmizli z povedomia Banskej Bystrice.

P1120030Na Lazovnej 40 pribudol kameň, ktorý pripomína význam osobnosti seniora Jána Bakossa. Tento evanjelický farár sa zaslúžil o záchranu mnohých prenasledovaných židov. Stovky z nich pokrstil, vďaka čomu sa vyhli takmer istej smrti. Zapojil sa do protifašistického odboja, do organizovania SNP a bol plodný aj literárne, o čom svedčí množstvo jeho publikovaných článkov. „Urobil veľmi veľa a , žiaľbohu, zabúdame na neho. V knihách sa zobrazujú iní ľudia, ktorí pre odboj urobili menej ako pán senior Bakoss,“ povedala vo svojej reči historička Daniela Baranová.

Pred Skuteckého vilou na Hornej 55 osadil Demnig ďalšie dva kamene. Tie sú venované manželom Karvašovcom, o ktorých bližšie porozprával sprievodca cestovného ruchu Jozef Ďuriančík. Karola Karvašová, akademická maliarka, bola dcérou známeho slovenského maliara židovského pôvodu – Dominika Skuteckého. Jej manžel Ferdinand bol okrem iného aj hlavným lekárom v neďalekých kúpeľoch v Brusne. Boli rodičmi známeho spisovateľa Petra Karvaša. V januári roku 1945 špeciálne jednotky SS deportovali manželov do Nemeckej, kde boli obaja popravení vo vápennej peci.

P1120151„Tento spôsob pripomínania si obetí holokaustu je, myslím, veľmi kultivovaný a má svoju historickú ako aj estetickú hodnotu. Som rád, že dnes môžeme byť opäť pri tom, že si pripomíname ďalších ľudí, ktorí, bohužiaľ, prišli počas druhej svetovej vojny o svoje životy,“ vyjadril sa k projektu Stolpersteine primátor Peter Gogola.

Projekt Stolpersteine priniesli na Slovensko členovia OZ Antikomplex Andrej ČiernyJakub Lunter. „Naším cieľom je, aby projekt nielen v rôznych miestach na Slovensku, ale aj v Banskej Bystrici pokračoval trvale mnoho rokov. Ide nám o to, aby boli pripomenutí ľudia, ktorí si zaslúžia byť pripomenutými,“ povedal jeden z organizátorov Andrej Čierny. V 14 krajinách Európy je v súčasnosti vyše 40 000 takýchto kameňov. „Páčilo sa nám, že kamene nikoho nešokujú, sú položené na zemi a takým nenápadným civilným spôsobom vracajú zavraždených na miesta, kde kedysi pôsobili,“ dodal Jakub Lunter.

Vlani boli v Banskej Bystrici položené kamene na pamiatku rodiny Kemeovcov a obchodníka a mešťanostu Ernesta Šeböka. Viac tu…