Projekt Social Impact Academy podporuje projekty mladých ľudí, ktorí chcú pomôcť svojmu okoliu. Vďaka Kurzu mladého lídra a Inkubátoru formuje šikovných mladých ľudí v meste a okolí, ktorí rozmýšľajú nad každodennými problémami a ich riešeniami.

Projekt Social Impact Academy oficiálne odštartoval 20. septembra 2019 modulom Kurz mladého lídra. Účastníci kurzu si prešli základy time manažmentu, komunikácie, práce v tíme, prezentácie svojho zámeru a vytvorili si osobnú víziu. Vytvorili zaujímavé témy na projekty, ako napríklad šikovná aplikácia na varenie pre mamičky s deťmi alebo InfoCamp k výberu správnej vysokej školy.

„Prvá fáza projektu Social Impact Academy bola úspešná.  V Kurze mladého lídra sme spoznali svoje silné a slabé stránky, naučili sme sa ako pracovať v tíme a v neposlednom rade oprášili aj svoje prezentačné schopnosti. Teraz je pred nami druhá fáza projektu, a to samotná príprava a realizácia projektu, ktorý si každý účastník vymyslel. Účastníci majú mesiac na to, aby nám ukázali silu svojho nápadu, kvalitu tímu a zároveň otestovali svoje prezenčné schopnosti,“ uviedla jedna z lektoriek Kurzu mladého lídra Nora Bělousovová.

Projekt ďalej pokračuje Inkubátorom, kde sa k prvým účastníkom Kurzu mladého lídra pridajú ďalší členovia tímu a spoločne budú pracovať na dosiahnutí cieľa. Títo členovia môžu byť aj zo širšej verejnosti. Cieľom modulu Inkubátora je zapojiť mladých ľudí, vzdelať ich a dať im priestor na realizáciu verejnoprospešného projektu na tému aktívneho občianstva a sociálnych inovácií.  Prvý verejný workshop sa uskutoční už 4. a 5. októbra v priestoroch  365. labb v Banskej Bystrici.

„Účastníci Inkubátora absolvujú sériu workshopov. Andrea Maková sa bude venovať téme projektového manažmentu a Daniel Csúr základom podnikania. Posledný októbrový víkend príde o marketingovej koncepcií porozprávať Radka Marčeková, a Marián Hríň v praxi ukáže, ako sa robí marketing projektu,“ hovorí Eva Ščepková z občianskeho združenia LINK CoWorking Banská Bystrica.

Tímy odprezentujú svoje projekty pred komisiou, dva mesiace ich budú testovať a realizovať s finančnou podporou a s podporou mentorov. Na záver sa uskutoční veľké vyhodnotenie, kde odborná komisia vyberie tri top projekty, ktoré získajú vecné ceny.

Viac informácií nájdete na  Facebook evente.

Projekt Social Impact Academy realizuje občianske združenie LINK CoWorking Banská Bystrica spolu s partnermi Rada mládeže Banskobystrického kraja a Språk og kulturforening z Nórska. Projekt je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.