Druhý pondelok roka 2019, 14. januára, miestni aktivisti opäť podávali Polievku pomoci v Reštaurácii Červený Rak v Banskej Bystrici. Tentokrát vydali celkom 70 porcií polievky a ľudia prispeli na mieste celkovou sumou 647,63 €.

Tieto peniaze pomôžu rodine Anky, ktorá bola v meste Banská Bystrica občiansky aktívna viac ako 16 rokov, zaujímala sa o dianie v meste aj v spoločnosti, pomáhala, vzdelávala a teraz je odkázaná na pomoc druhých.

„Na Polievku pomoci prišli aj ľudia, ktorí nechceli obedovať, ale darovať. To bolo veľmi príjemné prekvapenie. Dokazuje to, že ľudia v našej komunite sú solidárni, štedrí. Priemerný dar na jednu vydanú polievku bol 9,25 €, čo je aj z hľadiska darcovstva úžasná suma,“ povedala Beata Hirt, riaditeľka Komunitnej nadácie Zdravé mesto.

Práve nadácia spolu s Pedagogickou fakultou UMB, dobrovoľníčkami a samotnou reštauráciou Červený Rak, kde podujatie prebieha, podujatie zorganizovali.

Z podujatia sa už po druhom raze má stať tradícia a organizátori avizujú, že na ňu budú pozývať opäť už vo februári. Každý mesiac by malo podporiť jednu vybranú rodinu, ktorá žije medzi nami a zápasí s existenčnými problémami.

Nápadom zorganizovať Polievku pomoci sa Komunitná nadácia Zdravé mesto inšpirovala od združenia Náš Bardejov, ktoré ju úspešne realizuje každý mesiac už viac ako rok. Samotná Komunitná nadácia Zdravé mesto funguje v Banskej Bystrici od roku 1994 a jej poslaním je poznať a prepájať potenciál a potreby komunity s cieľom zvyšovať kvalitu života v okresoch Banská Bystrica a Zvolen.