Približne pred rokom začala banskobystrická spoločnosť VAV invest pracovať na projekte nájomných bytov pre mladých v lokalite Belveder. Na vlastných pozemkoch sa na základe prieskumu rozhodla postaviť nájomné byty s možnosťou následného odkúpenia a s cieľom získania výhodných úverových podmienok oslovila k spolupráci mesto.

„Už v roku 2009 sme sa zapodievali tým, čo na týchto pozemkoch postaviť,“ povedal generálny manažér a konateľ VAV invest Peter Valach s tým, že pôvodne chceli v lokalite postaviť terasové domy. V júni 2011 si dala spoločnosť urobiť analýzu situácie a prieskum verejnej mienky ohľadom záujmu o nájomné byty.

V stredu popoludní svoj projekt predstavila približne dvom stovkám záujemcov, ktorí na verejnú prezentáciu v budove bývalého Domu kultúry prišli. Celkovo prostredníctvom internetového formuláru prejavilo svoj záujem 678 ľudí. Mesto má však proti projektu výhrady a podporiť sa ho nechystá… Definitíva padne na utorňajšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Bez ohľadu na výsledok sa ale stavať bude.

Tip: Pozrite si genézu prípravy projektu výstavby nájomných bytov…

Investor vzhľadom na neistú podporu mesta čiastočne upravil dosiaľ prezentovaný projekt: „Pôvodne predstavený projekt bol naprojektovaný veľkolepo. Na jednom poschodí by výťah obsluhoval tri byty, mali veľké terasy, ktoré sú síce krásne, ale niečo stoja. Po diskusii s bankami, aby sme sa priblížili tým nájmom, ktoré sme deklarovali, sme sa rozhodli pre úspornejšie riešenie. Nie sú tam hluché priestory, ktoré by vlastníci museli platiť,“ uviedol Valach.

Projekt tak podľa už platného územného plánu počíta s výstavbou 218 bytov, pričom oproti pôvodným plánom dvoj a troj izbových bytov projekt upravili aj v tomto smere. Na základe požiadaviek záujemcov sa postaví 66 jednoizbových, 142 dvojizbových a 9 trojizbových bytov. Celkovo deväť budov, ktoré budú mať najviac päť podlaží, by sa mohlo výhľadovo stať domovom až pre 550 obyvateľov. Investor počíta, že v prípade zmeny územného plánu by mohlo pribudnúť ešte ďalších 50 bytov.

Nájomné je v súčasnosti vykalkulované na 5,50 eur s DPH na meter štvorcový. „Keby sme neboli platcom DPH, ako napríklad mesto nie je, tak by to bolo menej,“ podotýka Valach. Následnú predajnú cenu bytu po troch, alebo piatich rokoch nájmu v súčasnosti kalkulujú zhruba na tisíc eur za štvorcový meter. V cene bytu, či už pri nájme alebo následnom odkúpení, bude aj parkovacie miesto a byty budú mať základný štandard. Polovica zaplateného nájmu by navyše bola odpočítaná z kúpnej ceny bytu po dohodnutom období nájmu.

„Pripravenosť je tak vysoká, že na jeseň by sa mohlo začať stavať a do dvoch rokov by to mohlo byť celé hotové,“ uviedol architekt Marián Šovčík.

Investor chce v najbližšom období zistiť od budúcich potenciálnych nájomníkov, o aký typ zmluvného vzťahu by mali záujem, nakoľko veľké percento záujemcov by preferovalo len nájom bez následnej možnosti odkúpenia. Vzhľadom na pripravované zmeny ohľadom Štátneho fondu rozvoja bývania, by totiž mohol investor pre takýchto záujemcov postaviť bytové domy o niečo výhodnejšie pôžičkou od štátu. Táto má dosiaľ rôzne limity a preto VAV invest počká na finálnu podobu legislatívnej zmeny.

Valach: Keby si mesto projekt prečítalo…

„Verím, že o týždeň mesto nezavrie tomuto projektu dvere,“ povedal počas prezentácie Peter Valach. V pléne bolo možné napočítať aj niekoľko poslancov Mestského zastupiteľstva. Z doterajších zasadnutí komisie pre financie Mestského zastupiteľstva a takisto Mestskej rady je jasné, že samospráva vidí na projekte viacero negatív a otáznikov.

Spolupráca mesta na projekte by znamenala nižšiu potrebu vlastných zdrojov na samotnú stavbu a tie stavbu predražujú. „V prípade podpory mesta by až 70% prostriedkov dala banka. Ak v tom mesto vystupovať nebude, tak na báze komerčného financovania sa pohybuje potreba vlastných zdrojov na úrovni zhruba 50 a pri takýchto bytoch až 60%. Práve preto, že v Banskej Bystrici je veľa postavených, ale nepredaných bytov. V tomto ohľade má pravdu aj prednosta Mestského úradu. Ale tie byty, keby boli nájomné, tak počítam, že na 140 metrový byt bude nájomné aspoň 600 eur, ale tu bude mať 40 metrový byt nájom 200 eur. Byty tu teda sú, ale nie pre mladých ľudí,“ vysvetľuje Valach dôvody oslovenia samosprávy k spolupráci na projekte.

Predstavitelia mesta vyčítali projektu napríklad nejasnosti okolo pozemku či infraštruktúry: „Je to práve o tom, že debata mala pokračovať aj na Finančnej komisii aj Mestskej rade, ale nikto ma nepozval. Keby sa detailne pozreli do rozpočtu, tak by zistili, že v cene sú rozpočítané všetky tieto náklady. Pokiaľ by si mesto prenajalo tieto byty za uvedenú cenu, tak už neplatí nič. Presne tak, ako keď si ho prenajme nájomník. Zaplatí nájomné plus služby a má v tom aj parkovacie miesto aj užívanie pozemkov okolo, ktorých sa pri následnom odkúpení stane spoluvlastníkom,“ vysvetlil Valach.

Viac článkov k tejto téme…