Bilingválna sekcia Gymnázia J.G. Tajovského je v školských rokoch 2012/13 a 2013/14 zapojená do medzinárodného projektu Comenius. Jeho predmetom je francúzsky surrealistický básnik Robert Desnos. 

comenius gjgtMinuloroční prváci si vybrali svojich zástupcov, ktorí už v duchu projektu  spolu s priateľmi z Francúzska navštívili Českú Republiku. Teraz ako druháci v októbri 2013 hostili Čechov aj Francúzov u nás na Slovensku. V dňoch od 14. do 19. októbra osem zahraničných žiakov  študentov a štyria vyučujúci spoločne s našou skupinou  pokračovali v práci v práci na projekte.  Veľa materiálu sa zhromaždilo v Čechách a vo Francúzsku, v Banskej Bystrici sme pracovali na príprave filmu a brožúry o Robertovi Desnosovi.  Vyberali sme žiacke básnea ilustrácie k nim, spracovávali sme životopis básnika, vyberali  rozhovory s ľuďmi, ktorí Desnosa poznali a aj keď jazykom komunikácie je francúzština, všetko sa prekladalo do češtiny alebo slovenčiny.

Keďže Robert Desnos tragicky zahynul v koncentračnom tábore Terezín počas druhej svetovej vojny, účastníci projektu spolupracovali aj s Múzeom SNP, kde mali prehliadku aj s výkladom. Taktiež boli v sprievode pracovníka Múzea SNP v obciach Kalište a Nemecká, ktoré boli poznačené druhou svetovou vojnou.

V piatok sa zhromaždili všetky spracované informácie a všetci  sa rozlúčili obedom v reštaurácii na Námestí SNP. Tretí a posledný krát sa študenti aj profesori stretnú vo Francúzsku na jar 2014 a dokončia celý projekt.