V priebehu roku 2019 je plánovaná rekonštrukcia historickej fasády jednej z najvýznamnejších pamiatok na banskobystrickom námestí – Thurzovho domu. Za približne 266 tisíc eur by mala nový vzhľad získať fasáda, ktorej poškodenie odborníci konštatovali už v roku 2008.

Budova Thurzovho domu patrí k najstarším zachovaným svetským stavbám v Banskej Bystrici. Maliarska výzdoba Zelenej miestnosti patrí ku klenotom neskorogotického nástenného maliarstva na Slovensku.

„Oddelenie kultúry Úradu BBSK sa snaží o postupnú a systematickú obnovu a záchranu nášho spoločného kultúrneho dedičstva, akým je aj vzácny objekt Thurzovho domu a tak mu zabezpečiť pozornosť, akú si zaslúži v centre mesta Banská Bystrica,“ povedal vedúci oddelenia kultúry Úradu BBSK Peter Černek. „Systematická obnova pamiatok ako aj budov v správe Banskobystrického samosprávneho kraja patrí k prioritám súčasného vedenia župy. Výsledkom nášho úsilia o obnovu pamiatok je už dnes aj zreštaurovaná fasáda objektu Tihányiovského kaštieľa v Radvani, ktorá bola dokončená len pred niekoľkými dňami,“ dodáva.

Návštevníci by mali do roka vidieť novú fasádu

Po prebehnutí verejného obstarávania by mali reštaurátorské práce na fasáde budovy Thurzovho domu začať ešte v lete 2019. V prípade, že sa nevyskytnú neočakávané okolnosti by sa rovnako v roku 2019 mala rekonštrukcia fasády aj ukončiť. Obmedzenia pre návštevníkov budú najmä pri vstupe do objektu. Malo by ísť ale o menší rozsah, aby počas turistickej sezóny nebola pre návštevníkom Stredoslovenského múzea, ktoré desiatky rokov v Thurzovom dome sídli, obmedzená prevádzka.

Nie každý režim prial pamiatkam

Thurzov dom nesie meno po známom banskom ťažiarovi z Betlanoviec, ktorý koncom 15. storočia kúpil dva gotické domy, prestaval ich a spojil do jedného objektu. Novšiu podobu dom získal renesančnou prestavbou.

Thurzov dom bol v roku 1945 zasiahnutý leteckou bombou, ktorá síce nevybuchla, no došlo k poškodeniu strechy, dlhodobému zatekaniu do objektu a vzniku statických poškodení. O tri roky neskôr bolo vydané povolenie na jeho zbúranie. „Až objavenie nástenných malieb v Zelenej miestnosti zastavilo plánovanú asanáciu celého domu,“ vysvetľuje históriu Thurzovho domu historik Filip Glocko. Zelená miestnosť je najvzácnejšou miestnosťou celého Thurzovho domu. Ukrýva nástenné maľby, historickú valenú klenbu i erby kráľa Mateja Korvína a jeho manželky Beatrix Aragónskej.

Thurzov dom – úplne vľavo, po druhej svetovej vojne.

Od roku 1958, po kompletnej rekonštrukcii, v Thurzovom dome sídli Stredoslovenské múzeum.

V období prvej československej republiky vlastnila dom Tatrabanka a od roku 1938 modrotlačiar Karol Benyáts mladší, ktorého potomkovia si v rámci reštitúcií po roku 1989 uplatňovali na dom nárok.

Výrazné poškodenie a degradáciu náterov a omietok poveternostnými vplyvmi vzhľadu i hmotnej stránky fasády Thurzovho domu konštatoval už v roku 2008 akademický maliar Jozef Dorica, ktorý spolu s Miroslavom Slúkom spracoval návrh na reštaurovanie čelnej a zadnej fasády.