Aktualizované 30.1.2012: Iba štyria piati poslanci mestského zastupiteľstva sa zúčastnili na verejnom prerokovaní nového Územného plánu mesta Banská Bystrica.

Foto: Rudolf Kubík

Približne 50 osôb bolo vo štvrtok zvedavých na verejné prerokovanie nového ÚPN mesta Banská Bystrica, ktorý upravuje a koordinuje územný rozvoj mesta až do roku 2025. Nový ÚPN okrem futuristických prvkov ako tunel popod Urpín, či vnútorného obchvatu, zahŕňa aj množstvo zmien, ktoré sa priamo dotýkajú občanov už v súčastnosti. Práve zo strany verejnosti sa rozprúdila diskusia k niektorým konkrétnym návrhom, ktoré by malo nové ÚPN zahŕňať. Občianka z Fončordy napríklad upozornila na fakt, že nový návrh umožňuje výstavbu 15-poschodovej budovy na Úsvite, proti ktorej bola v minulosti spísaná aj petícia. Taktiež plocha pri pamätníku SNP už nebude určená ako zeleň, ale ako priestor občianskeho vybavenia, čiže je možné na nej postaviť aj plánovaný hotel.

Postupne sa diskusia dostávala do emotívnej roviny a predstavitelia Úradu hlavného architekta (ÚHA) a spracovatelia návrhu boli obvinení z toho, že nový koncept neprihliada na pripomienky občanov. Súhlasí s nimi aj jedna zo zúčastnených poslankýň Ľudmila Priehodová (Banskobystrická alternatíva): „Bohužiaľ ÚHA si to menežuje po svojom, dáva prednosť záujmom súkromných investorov pred záujmami verejnosti a to ma mrzí.“

Hlavný architekt mesta Ľubomír Keleman hovorí, že pripomienky je potrebné podať písomne do 20. februára. „Spoločne so spracovateľom sa budeme zaoberať každou pripomienkou,“ povedal Keleman aj na margo názorov, ktoré zazneli počas štvrtkového prerokovania. „Územný plán má byť dohovorom, kompromisom, ktorý zabezpečí rozvoj mesta. Nedá sa 100% zohľadniť každá pripomienka, či pozitívna alebo negatívna,“ dodal Keleman.

Územný plán mesta Banskej Bystrice sa pripravuje od roku 2003, v súčastnosti sa postupuje podľa plánu z roku 1976. To, či nové ÚPN bude prijaté ešte tento rok záleží od množstva pripomienok, ktoré spracovateľ obdrží. Plánom je však prijať dokument ešte tento rok.