Spomienkové oslavy pri príležitosti 71. výročia oslobodenia Banskej Bystrice boli aj tento rok dôstojným pripomenutím si našej histórie.

06Pietnym aktom kladenia vencov k obelisku na Námestí SNP si prítomní uctili pamiatku vojakov sovietskych a rumunských vojsk, ktorí padli v oslobodzovacích bojoch. Práve tí vymanili Banskú Bystricu z fašistického zovretia a vybojovali pre mesto pod Urpínom mier, 25. marca 1945.

Poďakovať a vzdať česť hrdinom 2. sv. vojny dnes prišli na Námestie SNP mnohí Banskobystričania, vzácni hostia a zahraničné delegácie. Nechýbal veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku, J. E. Alexey Leonidovič Fedotov, veľvyslankyňa Rumunska na Slovensku, J. E. Steluta Arhire, splnomocnený minister veľvyslanectva Bulharskej republiky na Slovensku Marin Jovčevsky, radkyňa veľvyslanectva Bieloruskej republiky na Slovensku Natalia Petrichenko, 1. tajomníčka veľvyslanectva Ukrajiny na Slovensku Oksana Lishchyshyn i pridelenec obrany veľvyslanectva Českej republiky na Slovensku, brigádny generál Zdeněk Jakůbek.

02Nielen naša Banská Bystrica má svoju vojnovú históriu vpísanú hlboko v mysli ľudí, ktorí prežili a stále spomínajú. Žiaľ, ľudská pamäť je krátka a aj dnes sme svedkami toho, že niektorí nevidia, alebo nechcú vidieť hrôzy, ktoré vojna spôsobila. Je našou povinnosťou, aby sme históriu mesta zachovávali a odovzdávali vedomosti ďalším generáciám. Musíme byť obozretní aj dnes, pretože vojnové a teroristické konflikty vo svete nám denne ukazujú, že netolerancia a nenávisť sa môžu kedykoľvek zopakovať,“ prihovoril sa pietnemu zhromaždeniu primátor mesta Ján Nosko.

So svojím príhovorom vystúpil aj predseda Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pavol Sečkár, ktorý zdôraznil, že je potrebné pripomínať si históriu. K dôstojnosti osláv oslobodenia mesta prispela aj Vojenská posádková hudba Banská Bystrica. Žiaci a študenti banskobystrických základných a stredných škôl mohli využiť bezplatný vstup do Múzea SNP, kde im zamestnanci priblížili význam a dôležitosť pripomínania si odkazu hrdinského boja proti fašizmu a vojne. Aj zástupcovia Rady študentov mesta Banská Bystrica prišli vzdať česť tým, ktorí bojovali za našu slobodu.