Quantcast

Primátor Peter Gogola rokoval s členmi vlády o aktuálnych problémoch mesta.

Ilustračné foto: BBonline.sk

Minulotýždňovú návštevu  prvého podpredsedu vlády a ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jána Figeľa na strednom Slovensku využil na rokovanie aj primátor Peter Gogola.  Počas rozhovoru opätovne tlmočil ministrovi výhrady, ktoré Banská Bystrica spolu s Ružomberkom zadefinovali aj v nedávnom otvorenom liste. Pre obe stredoslovenské mestá je presun výstavby trasy R1 v úseku Banská Bystrica – Slovenská Ľupča – Ružomberok, na bližšie nešpecifikovaný termín druhej polovice tohto desaťročia, neprijateľný.

Ďalšou z aktuálne diskutovaných tém týchto dní, dotýkajúcich sa Banskej Bystrice, je rozhodnutie presťahovať Daňové riaditeľstvo z nášho regiónu do Bratislavy. V tejto súvislosti už primátor Peter Gogola telefonicky kontaktoval ministra financií Ivana Mikloša. Podľa predbežných informácií sa ich osobné stretnutie zamerané na spomínanú tému uskutoční koncom tohto týždňa.

O podpore pravicových strán a možnostiach pomoci pri riešení aktuálnych problémov Banskej Bystrice hovoril primátor Peter Gogola na neformálnom stretnutí aj s premiérkou Ivetou Radičovou koncom minulého týždňa. Predsedníčke vlády zároveň primátor Gogola adresoval pozvanie na prvú  oficiálnu návštevu Banskej Bystrice.

Víziu rozvoja a smerovania mesta Banská Bystrica,  so zameraním na budovanie mesta ako centra cestovného ruchu, prednesie primátor Peter Gogola na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v utorok 21. júna 2011.

K tomu, aby sa z nášho Mesta pod Urpínom stalo dynamicky sa rozvíjajúce centrum turizmu, potrebujeme naštartovať nielen vnútorné zdroje, ale mať vytvorené  aj vhodné podmienky z pohľadu regionálneho i celoslovenského. Moje rokovania s ministrami dopravy či financií smerujú práve k snahe zlepšiť podmienky Banskej Bystrice pre jej rozvoj“, konštatuje primátor Peter Gogola.