Investor Terminal shopping center, ktorého súčasťou je aj nová autobusová stanica, spolu s vedením mesta v stredu reagovali na informácie, o ktorých sme písali minulý týždeň v príspevku na našom portáli, na spoločnom kontrolnom dni na stavbe.

Na kontrolnom dni zástupcovia mesta a investora bližšie objasnili procesy zmeny generálneho dodávateľa, o ktorých náš portál v príspevku informoval minulý týždeň riaditeľ spoločnosti Primum Michal Milata.

„Nakoľko zmluvy s budúcimi nájomcami sú už uzavreté, spoločnosť Primum, s. r. o. nechcela riskovať a so spoločnosťou Vítkovice Slovakia a. s. sa dohodla na zmene režimu stavby. Obe spoločnosti aj naďalej úzko spolupracujú,“ priblížila Dominika Mojžišová z kancelárie primátora mesta Banská Bystrica.

„Aby sa nám podarilo termín otvorenia dodržať, boli sme nútení stavbu organizačne aj finančne prevziať do vlastných rúk. Sme si vedomí problémov, ktoré na stavbe vznikli, a preto komunikujeme s  jednotlivými subdodávateľmi a celý tím stavby sme posilnili našimi ľuďmi,“ doplnil Ivan Hlaváček, spolumajiteľ spoločnosti Primum, s. r. o.

Definitívu dajú mestskí poslanci v utorok

Obchodné priestory centra sú už plne obsadené.

Projekt výstavby sa opiera aj o spoluprácu s mestom, ktoré prejavilo záujem vlastniť a následne prevádzkovať dopravnú časť, teda samotnú autobusovú stanicu. Zámer vedenia mesta schválilo zastupiteľstvo ešte v roku 2015 a samospráva s investorom podpísala zmluvu o budúcej zmluve. Samospráva odkúpi dopravnú časť objektu a teda priestory autobusovej stanice za 3,8 milióna eur.

Za týmto účelom ale ešte poslanci musia schváliť prijatie úveru. Tento návrh pritom narazil na nedávnej finančnej komisii, a ako uvádzame v minulotýždňovom príspevku, veľká debata sa k téme ešte znovu môže otvoriť.

„Vedenie mesta poskytne všetky potrebné údaje k tomu, aby sme získali podporu v mestskom zastupiteľstve. Kreovali sme dodatok k zmluve o budúcej zmluve, ktorý sa týka vybavenia autobusovej časti a ten budeme schvaľovať. Poslanci ho dostanú na preštudovanie a na mestskom zastupiteľstve sa k nemu môžu vyjadriť. Som presvedčený, že dajú návrhu zelenú. Vďaka ústretovosti investora, budeme mať neporovnateľne lepšie vybavenie za rovnakú sumu, ktorú nám schválili poslanci,“ uviedol primátor mesta Ján Nosko. V dodatku je presne špecifikované vybavenie autobusovej časti v rovnakej sume, aká bola na zastupiteľstve odsúhlasená.

Podľa samosprávy má byť banskobystrická autobusová stanica po otvorení najmodernejšou na slovensku, a to aj vďaka moderným navigačným systémom a použitým technológiám.