Výstavba malej vodnej elektrárne v mestskej časti Šalková od počiatku naráža na nevôľu miestnych obyvateľov, v posledných mesiacoch súvisiacej najmä s intenzívnou výstavbou. Primátor Peter Gogola ale stavbu hodnotí pozitívne, a to najmä pre jej následný protipovodňový efekt.

MVE Šalková - výstavbaPrimátor mesta Banská Bystrica sa zúčastnil na kontrolnom dni stavby malej vodnej elektrárne, ktorá vzniká v mestskej časti Šalková. Jej skúšobná prevádzka by mala byť spustená už v decembri tohto roka. Okrem technických parametrov budovanej elektrárne sa primátor zaujímal o približný časový rámec ukončenia stavby a problémy, ktoré sú s ňou spojené. Predseda predstavenstva spoločnosti ENERGO – AQUA a. s. Anton Kramárik a Ľubomír Kollár zo spoločnosti Výstavba vodných elektrární s.r.o. informovali Petra Gogolu aj o investíciách do protipovodňovej ochrany. Tá tvorí, podľa ich slov, približne 50% celkovej sumy určenej na vybudovanie malej vodnej elektrárne. Zosilnenie protipovodňovej ochrany vidia ako najväčší prínos pre obyvateľov Šalkovej, pretože je navrhnutá tak, aby uchránila majetok obyvateľov pred storočnou vodou.

Stavebné práce na výstavbe malej vodnej elektrárne pokračujú podľa harmonogramu. Ukončené by mali byť do 31. decembra 2013. „Chápem, že stavebné práce a s nimi spojený hluk a prach sú pre obyvateľov Šalkovej nepríjemné, ale verím, že tie najhlučnejšie práce sú už za nami. Veľmi kladne hodnotím investície do protipovodňovej ochrany, ktorá dokáže účinne ochrániť majetky a možno aj životy našich obyvateľov v čase povodní,“ vyjadril sa Gogola. Primátor sa zaujímal aj o otázku nadšencov splavovania Hrona, ktorí sa sťažujú na zhoršenie podmienok a dlhú trasu, ktorú musia s loďou absolvovať po brehu. Na moste je umiestnená značka upozorňujúca na úsek, ktorý nie je splavný a vodáci by toto značenie mali dodržiavať a rešpektovať. Zhotovovatelia stavby majú snahu komunikovať o tejto otázke s vodákmi a nájsť vhodné kompromisné riešenie.