BBonline.sk, TS mesta BB (Z. Marhefková) - krátené | 4.12.2017

Primátor kritizuje firmu Ganz za nezvládnutú údržbu chodníkov po snehovej kalamite

Minulotýždňová snehová kalamita blokuje dodnes množstvo najmä chodníkov vo viacerých častiach Banskej Bystrice. Podľa vedenia mesta je veľká kritika verejnosti oprávnená a samotný primátor hovorí o neschopnosti dodávateľa služieb.

Primátor Nosko zvolal na pondelkové ráno operatívnu poradu za účasti zmluvných partnerov, ktorí v meste zabezpečujú zjazdnosť miestnych komunikácií. Aj keď sa počas minulého týždňa jednalo o mimoriadnu snehovú kalamitu, neodhrnutie množstva ulíc a najmä chodníkov do dnešného dňa označuje vedenie mesta za nezvládnutie situácie. Samospráva preto oslovila ďalšie subjekty s cieľom dočistiť to, čo sa zameškalo a prijať ďalšie opatrenia.

Banskobystričanov neodhrnuté chodníky v mnohých častiach mesta vyháňajú na cesty, kde môže dochádzať k nebezpečným situáciám pri styku s automobilmi. Zimnú údržbu chodníkov v Banskej Bystrici zabezpečuje spoločnosť GANZ. Podľa primátora je kritika ľudí oprávnená.

„Výdatné sneženie a neschopnosť vysporiadať sa s údržbou komunikácii dáva za pravdu všetkým, ktorí nám denne adresujú množstvo fotografií neodhrnutých a zľadovatených chodníkov. Osobne som si počas víkendu a dnešného dňa preveril niektoré lokality a napriek opakovaným urgenciám smerom k dodávateľovi služby údržby chodníkov sa situácia zásadne nezlepšila. Od dnes preberáme iniciatívu a z nezvládnutej situácie vyvodím dôsledky,“ hovorí Ján Nosko.

Na zlepšenie situácie zmobilizovalo vedenie mesta viaceré banskobystrické spoločnosti ešte počas víkendu. Tie v najbližších dňoch nielen zapožičajú stroje, ale pomôžu aj so zapojením vlastných zamestnancov. Mesto žiada obyvateľov aj o trpezlivosť a porozumenie, nakoľko pracovať sa bude aj v noci.

„Chcem, aby sme využili všetky kapacity, ktoré máme k dispozícii a chodníky dali do poriadku čo najskôr. Zároveň prosím o ústretovosť pri komplexnej údržbe miestnych komunikácií, o ktorej budeme informovať v súčinnosti s príslušníkmi mestskej polície. Ďakujem za promptnú technickú i personálnu pomoc spoločnosti NIGOL a mestskej príspevkovej organizácii Záhradnícke a rekreačné služby,“ dodáva Nosko.

Na pôde samosprávy majú zároveň prebiehať pravidelné denné porady o stave údržby komunikácií a pláne ďalšieho čistenia. Informácie plánuje mesto pravidelne zverejňovať na svojom webe. Tam sú dostupné aj kontakty na dispečingy zimnej údržby v Banskej Bystrici.