Podnikateľské subjekty mesta Banská Bystrica využili koncom novembra príležitosť predstaviť sa vo fínskom meste Jyväskylä, a to prostredníctvom obchodnej misie organizovanej regionálnou kanceláriou SARIO a SOPK. Obchodnej misie sa zúčastnil aj primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola, ktorý tam predstavil priemyselný park v Šalkovej.

Priemyselny park Salkova, foto - BBonline.sk (Filip Rohacek)Cieľom obchodnej misie bolo zintenzívnenie slovensko-fínskej spolupráce v oblasti investícií, obchodu, vzdelávania, športu a manažmentu samosprávy. Primátor mesta Peter Gogola vystúpil 21. novembra na obchodno-investičnom seminári v spoločných priestoroch Fínskej obchodnej komory a Regionálnej rozvojovej agentúry (JYKES) s prezentáciou Priemyselného parku Banská Bystrica – Šalková. V prezentácii sa zameral najmä na dôvody, prečo investovať v našom priemyselnom parku. Spomenul najmä jeho výhodnú polohu, rozvinutú infraštruktúru, tradíciu a kvalitný personálny potenciál.

„Mesto Banská Bystrica a jeho priemyselný park má čo ponúknuť investorom v Európe ale aj vo svete. Považoval som preto za dôležité predstaviť a prezentovať možnosti investovania v Banskej Bystrici osobne, vo fínskom meste Jyväskylä,“ povedal primátor mesta Peter Gogola.

Rozhovor o možnostiach vzájomnej spolupráce pokračoval na úrovni primátorov oboch samospráv. Slovenská delegácia, ktorej členom bol aj prorektor UMB pre vzťahy s verejnosťou Štefan Porubský, sa v rámci obchodnej misie oboznámila s fungovaním fínskeho modelu vzdelávania na Univerzite aplikovaných vied (JAMK) a na Katedre počítačových vied a informačných systémov v Jyväskylä.

Pokračovaním úspešnej spolupráce by mala byť druhá obchodná misia. Predstavitelia fínskeho mesta by tak mali zavítať do Banskej Bystrice v roku 2014.