V dňoch 31. mája – 7. júla bude Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici hostiť výstavný projekt s názvom Architektúra Nórska – Malé budovy v krajine. Pôjde o výstavu prác architektonických workshopov Školy architektúry v Bergene

Škola architektúry v nórskom meste Bergen (Bergen Arkitekt Skole – BAS) sa  zameriava na umelecko-technickú výučbu študentov v kontexte prírodného  prostredia a krajiny. Integrálnu súčasť vyučovacieho procesu tvorí prax a  testovanie architektonických návrhov v reálnych podmienkach a prostredí.  Výstavný projekt Architektúra Nórska – Malé budovy v krajine je prezentáciou architektonických workshopov školy architektúry v Bergene a zároveň druhým  projektom etablovanej akademickej platformy na Slovensku.

V roku 2000 v spolupráci s Fakultou architektúry a dizajnu STU v Bratislave  vytvorili pedagógovia, študenti a subdodávatelia oboch škôl drobnú  architektúru – DUNA – pozorovateľňu vtáctva na hlavnom toku rieky Dunaj pri obci Kalinkovo. Projekt, ktorý je taktiež súčasťou prezentácie v Banskej Bystrici. Atraktívnosť prezentovaných prác a pochopenie vzťahu architektúry a krajiny objasňujú mierkové modely. Tento kontext širších vzťahov, vzájomných prepojení a harmonickom skĺbení prírodného prostredia a architektúry je obzvlášť dôležitý v našej spoločnosti, ktorú vytvárame posledných tridsať rokov a ktorej dôležitosť je častokrát ignorovaná.

Výstavný projekt má snahu nadviazať nové partnerstvá a výmenou odborných  zručností a skúseností položiť základy potenciálnej spolupráce v budúcnosti.  V stredu 31. mája o 16.00 h sa uskutoční prednáška architekta a pedagóga Espena Folgerø, po ktorej sa bude konať vernisáž výstavy. Výstava  potrvá do 7. júla. Projekt bol podporený grantom EHP a Nórska a  Veľvyslanectvom Nórska na Slovensku.

Koncept výstavy:

Emma Nilsson (BAS Bergen)

Cecilie Andersson (BAS Bergen)

Espen Folgerø (BAS Bergen)

Rastislav Udžan (ŠVK Banská Bystrica)