Súčasťou svätojakubských osláv, ktoré vyvrcholia v nedeľu 24. júla v Jakube pri Banskej Bystrici, bude už tradične aj posviacka dopravných prostriedkov.

Pozvánka na posviackuPosviacku každoročne, už po trinásty raz, organizujú farnosti Uľanka a Banská Bystrica – Podlavice a Koliba u sv. Krištofa, kde sa posviacka aj uskutoční. Svätý Krištof je ochrancom pútnikov, cestujúcich a pocestných, a teda aj vodičov áut, motorkárov, cyklistov. A keďže ochrany na cestách nikdy nie je dosť, nenechajte si ujsť túto vzácnu príležitosť a príďte v nedeľu 24. júla (o 15. hod.) na parkovisko pred Kolibou u sv. Krištofa (E77, hlavný ťah Banská Bystrica – Donovaly) dať si posvätiť svoje auto, motorku, bicykel či akýkoľvek iný dopravný prostriedok.

Posviacku svätenou vodou vykoná farár Daniel Bédi. Viac informácií o duchovno-kultúrnom podujatí Svätojakubské hody, ktoré sa koná pri príležitosti 500. výročia gotickej prestavby starobylého kostola sv. Jakuba v Jakube pri Banskej Bystrici, nájdete v staršom článku.