Banskobystrický okrášľovací spolok nadväzuje na projekt „Bystrické strašidlá – stavby, ktoré špatia naše mesto“ a pozýva na brigádu. V nedeľu 27. októbra od 9.30 h aktivisti spoločnými silami vyčistia od odpadkov zanedbaný park Kaštieľa Radvanských.

bbosk OBRCieľom projektu je ukázať ľuďom, že stačí málo, aby sa veci začali hýbať správnym smerom a aby sa dosiahla zmena. „Banskobystrický okrášľovací spolok nadviazal na projekt „Bystrické strašidlá – stavby, ktoré špatia naše mesto“ a na dobrovoľnícke projekty, ktoré v minulosti organizoval, aby presvedčil verejnosť, že je vlastnými silami schopná meniť veci, v ktorých zlyháva samospráva alebo súkromný vlastník,“ povedal Martin Klus z BBOS.

V nedeľu 27. októbra o 9.30 h sa dobrovoľníci stretnú pri bráne parku Kaštieľa Radvanských, ktorý sa v rámci „Bystrických strašidiel“ umiestnil na nelichotivom piatom mieste a vlastnými silami vyzbierajú odpadky v parku. Účasť na brigáde prisľúbili aj študenti z Mexika, Brazílie a USA, ktorí sú v Banskej Bystrici na ročnej študijnej výmene v rámci Rotary klubu Banská Bystrica. Celá akcia bude realizovaná s podporou Akadémie umení, ktorá Kaštieľ Radvanských dostala do dlhodobého prenájmu.

Veľmi jednoduchým krokom chce BBOS ukázať mladým ľuďom, že nie pesimistickým postojom, ale aktivitou a spoluprácou sa dá zlepšiť situácia v meste. „Minulý rok sme realizovali podobný projekt – vyčistenie okolia bývalého kina Hviezda, jedného z bystrických strašidiel, ktorý mal veľký úspech medzi verejnosťou; vyzbierali sme tam celkom 33 vriec odkadkov! V roku 2013 sme spolu s dobrovoľníkmi organizovali niekoľko „čistiacich akcií“ v lesoch v okolí Banskej Bystrice, ako aj projekt Brigáda v Bašte pri Lazovnej bráne spolu s OZ Laputa, na ktorom sa zúčastnilo taktiež mnoho dobrovoľníkov,“ doplnila Diana Vigašová z BBOS. Spolok pozýva k účasti širokú verejnosť, zabezpečí vrecia na odpadky a zároveň prosí dobrovoľníkov, aby si so sebou priniesli pracovné rukavice.