Prvá fáza projektu budovania parkovacích miest so spoluúčasťou obyvateľov by mala skončiť koncom augusta tohto roka.

Na Rudohorskej ulici v Sásovej, Moskovskej na Fončorde a Kalinčiakovej v Radvani by mali pribudnúť nové parkovacie miesta. Tie vzniknú na základe projektu v hodnote 58 518,91 eur. Do konca augusta 2012 by malo byť postavených 44 nových miest. V ďalšej fáze sa ráta s vybudovaním parkovacích plôch na Krivánskej, na Podháji a na Limbovej. Ich realizácia bude závislá od množstva pridelených finančných prostriedkov.Dovedna by tak malo pribudnúť 78 nových parkovacích miest.

„Finančná spoluúčasť obyvateľov znamená, že na základe prieskumu trhu bola s občanmi podpísaná Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy, na základe ktorej si občania mohli predplatiť parkovacie miesto na minimálne 6 rokov až 10 rokov s platbou 200,-€ /1 rok , t.j. 1.200 až 2.000,- €,“ píše sa v materiáli k plánovanému parkovaniu, ktorý BBonline.sk poskytla hovorkyňa Mestského úradu Monika Pastuchová.

Na tieto plochy je vydané stavebné povolenie:

P. č. Parkoviská Počet parkovacích miest z PD Povrch parkovacích miest
1 PD SO 01 – Fončorda – Moskovská 14 Betónová dlažba – 11 ks, asfaltobetón – 3 ks
2 PD SO 02 – Sásová – Rudohorská 20 Betónová dlažba
3 PD SO 04 – Sásová – Krivánska 11 asfaltobetón
4 PD SO 06 – Radvaň – Podháj 10 Betónová dlažba
5 PD SO 07 – Radvaň – Kalinčiakova 10 Betónová dlažba
6 PD SO 08 – Podlavice – Limbová 13 Betónová dlažba