Obľúbené cyklické podujatie Stretnutia s minulosťou, venované aj osobnostiam slovenských dejín, pokračuje v marci prednáškou o politikovi Jánovi Ursínym, slovenskom demokratovi v dvadsiatom storočí. 

Hoci je Slovenské národné povstanie (SNP) významným medzníkom našej histórie, jednotlivým politikom, ktorí ho organizovali, sa venuje nezaslúžene malá pozornosť. Takmer zabudnutou postavou sa tak celkom nespravodlivo stal aj Ján Ursíny, jeden z hlavných „lídrov“ SNP a prvý predseda Demokratickej strany na Slovensku.

„Ján Ursíny patril medzi svetlé výnimky slovenskej politiky, v jeho osobnosti sa snúbil zmysel pre politický kompromis potrebný k zmierňovaniu politického radikalizmu ovládajúceho slovenskú politiku a spoločnosť v štyridsiatych rokoch minulého storočia. Vďaka svojej ľudskosti  a „sedliackemu rozumu“ slovenského politika demokratického zamerania, ktorý miloval rodný Turiec a  Slovensko, odmietol dokonca útek do cudziny pred komunistickou represiou,“ hovorí historik Marek Syrný z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý bude o Jánovi Ursínym na podujatí hovoriť.

Ján Ursíny stál v odboji na čele nekomunistickej časti SNP, zakladal a viedol Demokratickú stranu počas povstania a krátko po vojne. Po oslobodení až do septembra 1947 bol podpredsedom vlády. Tento post opustil až po zinscenovanom tlaku komunistov a patril medzi vôbec prvé obete politických „monsterprocesov“ po komunistickom prevrate vo februári 1948. Sedem rokov strávených vo väzení mu podlomilo zdravie. Na slobodu bol prepustený na základe prezidentskej amnestie v roku 1953, súdne rehabilitovaný bol však až v roku 1964, no do aktívneho politického života sa už nezapojil.

„Stretnutia s minulosťou patria k cyklom, ktoré sú veľmi obľúbené. Je veľmi dôležité, aby sme si aj v tomto období pripomínali komplikovaný životný príbeh Jána Ursínyho, lebo nám aj dnes má čo povedať o boji s totalitou, či už s tou fašistickou alebo komunistickou,“ povedal riaditeľ Stredoslovenského múzea Marcel Pecník a dodal: „Inšpirácia dejinami je nadčasová. Poučenie z nich má vždy svoje miesto tak v živote spoločnosti ako aj jednotlivcov.“

Prednáška Ján Ursíny – Príbeh slovenského demokrata v 20. storočí sa okrem politického profilu tohto demokratického politika zameria aj na jeho rodinné zázemie a postavenie v štruktúrach evanjelickej cirkvi. Ponúkne pohľad na jeho širokú spoločenskú akceptáciu a vnímanie slovenskou politikou, konfesiami či straníckymi kolegami ako aj  politickými protivníkmi.

Marcové stretnutie s minulosťou z cyklu Osobnosti slovenských dejín sa uskutoční v stredu 23. marca o 17:00 h v Matejovom dome.