Pri príležitosti jubilejného 360. Radvanského jarmoku vydáva Slovenská pošta k piatkovému dátumu, 8. septembra, špeciálnu poštovú známku.

Známku v tvare trojuholníka, na ktorej je vyobrazené medovníkové srdce s nápisom v nominálnej hodnote 1,65 €, vytlačili v náklade 450-tisíc kusov. Od dnešného dňa sa dostáva do riadneho obehu na slovenských poštách. Autorom návrhu je Mgr. art. Peter Uchnár.

Na jej pobočkách si tak známku budete môcť aj zakúpiť.

Ako na svojich stránkach informuje Poštová filatelistická služba POFIS, príležitosť na zakúpenie unikátnej známky bude v Banskej Bystrici už dnes 8. septembra, a to počas otváracieho dňa jarmoku.

Na Námestí SNP bude zriadený samostatný stánok, kde medzi 14.00 a 19.00 h bude zriadená aj príležitostná poštová priehradka aj s príležitostnou pečiatkou.

Ak to nestihnete, známku nájdete na pobočkách pôšt a pre zberateľov sú pripravené aj už opečiatkované varianty, ktoré si zakúpia na stránkach POFIS.