Pri elektrárni v Badíne stoja nové protihlukové steny. Investor steny postavil k elektrárni aj napriek tomu, že už v máji, pri spustení do oficiálnej prevádzky, projekt spĺňal všetky štátom predpísané normy. Cieľom vybudovania protihlukových stien je preukázanie nadštandardného gesta voči miestnej komunite.

Na elektráreň, ktorá spadá do katastrálneho územia obce Badín, bol pritom už v máji inštalovaný tlmič hlučnosti. Projekt tak spĺňal všetky limity, čo potvrdili aj nezávislé merania. „S miestnou komunitou chceme vychádzať pozitívne. Preto sme sa rozhodli pre tento čin už pri spustení projektu do oficiálnej prevádzky,“ uviedol Michal Krajčír, mediálny zástupca spoločnosti Kompala, a.s. „Postavenie protihlukových stien považujeme za nadštandardné gesto voči miestnej komunite,“ dodal Krajčír.

Inštalované protihlukové steny vykazujú pohltivosť hluku 11 dB a zvukovú nepriepustnosť 25 dB. Menšia stena, postavená pri chladiacej veži, meria 3,8 metra na výšku a 16 metrov na šírku. Veľká, umiestnená poza celý energoblok, meria 6,3 metra na výšku a 91 metrov na šírku. Konštrukčným materiálom sú oceľové stĺpy s kotvením do betónových pilót a jednostranne pohltivé protihlukové panely. Cena vybudovania protihlukových stien prekročila 150 tisíc eur bez DPH.

Projekt v Badíne, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Kompala, a.s., pozostáva z kompostárne a elektrárne. Ročne spracuje približne 70 tisíc ton biologicky rozložiteľných a nespotrebovateľných zvyškov, z ktorých vyprodukuje približne 50 tisíc ton certifikovaného energokompostu – biopaliva. Zo vzniknutého paliva je elektráreň schopná vyprodukovať 51 tisíc MWh elektrickej energie za rok. Elektráreň v Badíne je vybudovaná z najnovších dostupných technológií na špičkovej európskej úrovni. Unikátnosť projektu v Badíne spočíva v zhodnocovaní biologicky rozložiteľných a nespotrebovateľných zvyškov v kompostárni riadenou aeróbnou fermentáciou. Vďaka nej vyrába kompostáreň certifikované biopalivo – energokompost, ktorý slúži na výrobu elektrickej energie.