Je slobodná vôľa skutočná alebo je len ilúziou náhodne vytvorenou v priebehu evolúcie ľudstva? Je ľudská rasa odsúdená k zániku? Sme odsúdení alebo požehnaní ilúziou vlastného ega?

Aj to sú otázky, na ktoré hľadá odpovede choreograf László Fülöp v tanečnom predstavení At the horizon of no return. Dielo vytvorené pre umelecký súbor Divadla Štúdio tanca sa hlboko zamýšľa a reflektuje situáciu a stav, v ktorých sa civilizácia, zem aj vesmír momentálne nachádzajú. Ako východisko pre svoju reflexiu berie pozorovanie tela, ktoré na dané udalosti vedome či nevedome reaguje.

Na horizonte bez návratu

Choreograf László Fülöp sa narodil v Budapešti. Vyštudoval Budapeštiansku akadémiu súčasného tanca a pracuje na voľnej nohe. Založil združenie Timothy and the Things, kde vytvára autorské choreografické diela. Skúma formy ľudského správania, komunikáciu z rôznych uhlov, a to bez predsudkov a skreslenej optiky. A nielen tieto skutočnosti pretvára aj do tanečného predstavenia At the horizon of no return.

Októbrová premiéra

Prijmite pozvanie na premiéru výnimočného predstavenia a 28. alebo 29. októbra sa staňte v Divadle Štúdio tanca jeho súčasťou. Kapacita je obmedzená, preto dlho neváhajte. Ak sa chcete dozvedieť odpovede na dôležité otázky, zakúpte si vstupenky na predstavenie ešte dnes na tejto webovej stránke. Rezervácia vstupeniek nie je z kapacitného dôvodu možná.