Aj tento rok sa v Banskej Bystrici uskutoční podujatie Noc kostolov. Brány troch historických kostolov sa pre návštevníkov otvoria v piatok 2. júna. Organizátori projektu pozývajú všetkých ľudí dobrej vôle k stretnutiu a objavovaniu krásy kresťanských výtvarných, architektonických a hudobných pokladov. Vstup je voľný.

V Evanjelickom kostole na Lazovnej ulici bude pripravený program, ktorý sa začne v piatok  2. júna o 18.00 h. Predstavia sa spevácke zbory pod vedením dirigenta Petra Bibzu. Milovníci zborového spevu si vypočujú banskobystrický spevácky zbor Hron a spevácky zbor Evanjelického gymnázia z Banskej Bystrice.

Noc kostolov si budú môcť návštevníci vychutnať aj vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie na Námestí Štefana Moysesa so začiatkom o 18.00 h. Program začne sprístupnením chrámu a priestorom na stíšenie. O 19.00 h bude program pokračovať organovým koncertom. O 20.00 h bude pre návštevníkov pripravená moderovaná prehliadka s odborným výkladom.

Noc kostolov sa uskutoční aj v Katedrále sv. Františka Xaverského na Námestí SNP. V katedrále sa program začne modlitbou vešpier o 19:00. Od 20:00 je pripravený koncert študentov banskobystrického konzervatória. Noc kostolov v katedrále vyvrcholí o 21:00 hudobno-slovným pásmom. Sprievodný program bude obsahovať komentovanú prehliadku kostola, prehliadku krypty a ďalších zaujímavostí.