Banská Bystrica bude od 24. do 30. júla žiť Letným Európskym olympijským festivalom mládeže (EYOF). Organizácia medzinárodného podujatia, aké sa ešte na Slovensku nekonalo, si vyžiada reguláciu dopravy.

Otvárací a zatvárací ceremoniál

Nedeľa 24. júl a sobota 30. júl 

V čase úvodného a záverečného ceremoniálu bude na Námestí Slobody vyhradený jeden pruh pre autobusy športových výprav, ktoré budú odvážať športovcov a ostatných účastníkov do ubytovacích zariadení.

V nedeľu 24. júla, približne o 19.00 h, sa 3 500 domácich a zahraničných športovcov a účastníkov vydá na cestu z Národného atletického štadióna SNP na Štiavničkách popri ESC na Námestie SNP a cez Kapitulskú ulicu sa dostanú až do dejiska otváracieho ceremoniálu – do Parku pod Pamätníkom SNP.

Vyhradené parkoviská

Počas trvania EYOF 2022 nebudú môcť Banskobystričania využívať tieto parkoviská:

  • parkovisko na Štiavničkách pri Národnom atletickom štadióne SNP
  • parkovacie miesta pred Barbakanom a Úradom BBSK (Nám. Š. Moysesa)
  • parkovisko pri zmrzline pod Pamätníkom SNP (Štefánikovo nábrežie)
  • parkovacie miesta v časti ulice ČSA pri Katastrálnom úrade
  • štrkové parkovisko na Bellušovej ulici
  • parkovacie miesta pri zimnom štadióne
  • parkovisko pred objektom Domu kultúry
  • parkovisko pred internátmi na Tajovského ulici
  • parkovisko na ul. Trieda SNP
  • časť plochy pred Aulou SZU

Zvýšený pohyb autobusov

Presun účastníkov a športovcov medzi jednotlivými športoviskami a ubytovacími zariadeniami zabezpečujú organizátori kyvadlovou autobusovou dopravou, ktorú budú môcť využívať len akreditované osoby. Treba preto počítať so zvýšeným pohybom autobusov.

Podľa riaditeľa pre dopravu EYOF Petra Iľanovského bude najvyťažovanejšie parkovisko pri plážovom kúpalisku zo strany od ZAaRES-u. Priechod pre chodcov, ako aj vjazd a výjazd na parkovisko v tejto lokalite bude regulovaný mestskou políciou.  V tomto úseku dôjde aj k zníženiu rýchlosti na 30 km/h.

Trasy pre cyklistické preteky

Na dopravné obmedzenia sa musíme pripraviť najmä počas cyklistických pretekov.

Nedeľa 24. júl

Od 12.00 h do 16.00 h prebehne tréning časovky, ktorej trať povedie cez Lazovnú ulicu, Medený Hámor, Kostiviarsku cestu, Jakubskú cestu a späť, s príchodom do cieľa cez ulice Jána Bottu a Horná Strieborná. Na tejto trase dôjde k úplnému vylúčeniu dopravy. MHD bude v nedeľu počas konania tréningu premávať v upravenom režime.

Utorok 26. júl

Od 10.00 h do 14.00 h a od 15.00 h do 19.00 h bude uzavretá trať časovky v rámci ostrých pretekov, ktorých štart a cieľ bude na Námestí SNP.

Trať časovky

V termínoch tréningu a pretekov časovky je potrebné počítať aj so zmenou dopravného režimu na Bakossovej ulici a s uzatvorením Námestia Š. Moysesa až po Slovenskú poštu.

V čase uzávierky uvedenými ulicami nebude možný prejazd vozidiel hromadnej ani individuálnej dopravy. Linky MHD a dotknuté spoje prímestskej autobusovej dopravy budú premávať po alternatívnych trasách, rešpektujúc uzavreté úseky ciest. Informácie o úprave liniek MHD počas utorkových pretekov nájdete tu.

Konkrétne informácie o trasách spojov, vynechaných alebo doplnených zastávkach zverejní dopravca formou oznamov na autobusových zastávkach, vo vozidlách a webe sadzv.sk.

Streda 27. júl

V tento deň prebehne oficiálny tréning na trati cyklistických pretekov s hromadným štartom. K uzatváraniu ciest počas tréningu nedôjde, no treba počítať so zvýšeným počtom cyklistov na cestách.

Hlavný okruh pretekov s hromadným štartom vedie z Námestia SNP cez Kapitulskú ulicu na Hornú Mičinú, Dolnú Mičinú, cez Lukavicu, Veľkú Lúku, Hronsek, Vlkanovú, Badín, Rakytovce, Kremničku, Sládkovičovu ulicu s cieľom na Námestí SNP.

Štvrtok 28. júl

Od 10.00 h do 13.00 h a od 15.00 h do 18.30 h sa na trase vyššie spomenutého hlavného okruhu budú konať ostré preteky s hromadným štartom. Jednotlivé úseky ciest na trati pretekov budú postupne uzatvárať a otvárať mobilné hliadky Polície SR pred prejazdom prvých pretekárov a po prejazde posledného pretekára.

Uvedené opatrenia zasiahnu aj spoje mestskej a prímestskej autobusovej dopravy, ktoré tak podľa pokynov polície vyčkajú na otvorenie trate na zastávkach alebo na začiatku uzatvorených úsekov.

Vo štvrtok 28. júla zároveň nebude umožnené parkovanie v celom úseku Kapitulskej ulice a horná časť ulice od križovatky s Cikkerovou ulicou sa uzavrie pre potreby organizácie pretekov a bezpečného prejazdu cyklistov.

Trať pretekov s hromadným štartom