V spolupráci s vydavateľstvom Ikar vám pravidelne predstavujeme novinky z pultov našich kníhkupectiev. Jedinečnú publikáciu Ľudské telo, ktorú vám dnes predstavíme, navyše môžete v našej súťaži aj vyhrať.

Ľudské telo je unikátny obrazový sprievodca anatómiou, fyziológiou, vývinom a poruchami. Vychádza z najnovších medicínskych poznatkov a techniky a prostredníctvom počítačovo generovaných ilustrácií, mikrofotografií a skenov získaných zobrazovacími metódami mimoriadne jasne znázorňuje všetky aspekty fungovania ľudského tela.

Kniha sa začína prehľadom ľudského tela a charakteristík, ktorými sa líšime od ostatných živočíchov. Objasňuje náš evolučný pôvod a genetické zloženie. Ústredné miesto v knihe zaberá atlas anatómie človeka. Vďaka najmodernejším trojrozmerným počítačovým ilustráciám a skenom s nezvyčajnou podrobnosťou odhaľuje zloženie jednotlivých častí ľudského tela – od hlavy a krku až po dolné končatiny vrátane nôh. Po tom, čo kniha predstaví čitateľovi anatomickú stavbu tela, vysvetlí mu, ako organizmus funguje. Táto časť sa zaoberá jednotlivými orgánovými sústavami – od kože, vlasov a nechtov až po zložito fungujúcu endokrinnú sústavu. Na vysvetľovanie používa prehľadné ilustrácie a jasné stručné texty. Ľudia prekonávajú rozličné fázy telesného vývinu a v priebehu života sa menia. Táto časť približuje vývin človeka od narodenia cez detstvo, dospievanie a dospelosť až po starobu a neodvratnú smrť. Ľudské telo je náchylné na choroby a poruchy. Posledná časť 512-stranovej knihy opisuje a ilustruje vyše 200 najčastejších ochorení.

Edičná poradkyňa pre publikáciu Dr. Alice Robertsová je lekárka, anatómka a odborníčka na fyzickú (biologickú) antropológiu. Pôsobí v regionálnej organizácii Národnej zdravotnej služby Spojeného kráľovstva (South West Severn Deanery) ako akademická vedúca v oblasti klinickej anatómie a vyučuje začínajúcich chirurgov. Okrem toho píše knihy o vede a uvádza televízne programy (Don’tDie Young, Coast, The Incredible Human Journey).

V spolupráci s vydavateľstvom IKAR sme pre vás pripravili súťaž, v ktorej môžete jedinečnú publikáciu Ľudské telo vyhrať. Stačí správne odpovedať na otázku a… mať šťastie pri žrebovaní! Odpovedzte nám do štvrtku 18. októbra 12.00 h na otázku: Koľko litrov krvi obsahuje priemerný ľudský organizmus?

Súťaž je ukončená. Víťazkou sa stala Veronika Hriňová.