Na podujatí vystúpi so svojou prednáškou doktor Jozef Škarda. Prednáška sa uskutoční v Aule Rotunde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela, a to už tento pondelok, 18. januára o 17-tej hodine.

zadobeObčianske združenie ZADOBE pokračuje vo svojich moderovaných prednáškach aj v novom roku 2016. V rámci projektu Uvedomelá mládež organizácia ZADOBE spolu s Ekonomickou fakultou UMB a iPlatformou pripravili ďalšiu zo série prednášok, tentokrát na tému Vážme si svoje telo.

Na otázky ako sa regenerovať, vyhnúť sa závažným civilizačným ochoreniam a možnosti vyliečenia sa z nevyliečiteľných chorôb odpovie hosť Jozef Škarda. Ľudský organizmus je veľmi dômyselne usporiadaný a každý detailný pochod prispieva k fungovaniu jednotlivých orgánových systémov, tak aby z toho jedinec maximálne profitoval. Doktor Jozef Škarda pracoval v rokoch 2002 až 2012 v Ústave diagnostickej a molekulárnej patológie LF UPOL a FN Olomouc. Jozef Škarda je doktor medicíny s druhou atestáciou kandidát vied. Medzi jeho oblasti záujmov patrí onkopatológia, experimentálna patológia či molekulárna patológia.

„Dnešná doba je hektická, každý sa náhli, aby uspokojil potreby seba a svojich najbližších. Odpoveďou na takýto druh života sú najmä civilizačné choroby, s ktorými sa stretávame deň čo deň. Verím, že táto prednáška mi ukáže ako sa mám v tomto uponáhľanom svete o svoje telo postarať, aby som sa nestal len ďalším menom na zozname chorých ľudí,“ uvádza študent Matúš.

Podujatie je súčasťou projektu Uvedomelá mládež, ktorého cieľom je okrem iného zvyšovať kompetencie mladých ľudí na zapájanie sa do aktívneho občianstva. Projekt bol podporený z Fondu pre mimovládne organizácie prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom – Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

Za poskytnutie priestorov, ako aj celkového vybavenia, patrí poďakovanie Ekonomickej fakulte UMB a spoločnosti iPlatforma. Vstup na prednášku je ako zvyčajne, vždy voľný.