Historik Vladimír Sklenka v spolupráci s úspešným banskobystrickým fotografom Eduardom Genserekom pripravili novú unikátnu publikáciu Klenoty Banskej Bystrice. Ďalšia kniha rovnakého autora poodhaľuje históriu prvého slovenského gymnázia, ktoré bolo práve v Banskej Bystrici.

klenoty-banskej-bystrice-prve-slovenske-gymnaziumV Radnici na Námestí SNP v utorok 20. decembra o 17.30 h na stretnutí s autormi uvedú do života nové knižné publikácie.

Prvá poukazuje na výsledky výskumu Vladimíra Sklenku, tunajšieho historika a mestského poslanca, ktorého pátranie viedlo k historickej zmene dejín Slovenska. Prvé gymnázium na Slovensku bolo v Banskej Bystrici, a to už o desať rokov skôr, než v Revúcej. Sídlilo v priestoroch dnes nevyužitej školskej budovy pri tržnici. Publikácia Prvé slovenské gymnázium v Banskej Bystrici prináša nové informácie viažúce sa k obdobiu národného obrodenia. Banskobystrické slovenské katolícke gymnázium pôsobilo v období rokov 1852 až 1967. Vzniklo vďaka najvýznamnejším predstaviteľom Slovenska tej doby, a to Štefanovi Moyzesovi, Tomášovi Červenovi a Jozefovi Kozáčekovi.

Históriu, ale najmä súčasnosť v obrazovej podobe približuje ďalšia knižka, na ktorej vydaní sa podieľal Vladimír Sklenka. Ten sa postaral o textovú čas knižky Klenoty Banskej Bystrice. Jej obrazovú stránku pripravil oceňovaný fotograf Eduard Genserek. Publikácia textovou a tiež obrazovou formou predstavuje tie najzaujímavejšie historické pamiatky či ulice Banskej Bystrice a blízkeho okolia.