Po nedávnom dobudovaní chodníka do Podlavíc popod Rooseveltovou nemocnicou, čím sa táto mestská časť konečne pre chodcov spojila s mestom, došlo aj k zmene osadenia dopravných značení.

Portál BBonline.sk upozornil čitateľ z Podlavíc na fakt, že po dokončení chodníka bola tabuľa označujúca začiatok mestskej časti posunutá na úroveň tabule končiacej Banskú Bystricu. Dosiaľ boli tieto značky od seba vzdialené niekoľko sto metrov, čo v praxi znamenalo, že vodiči mohli šliapnuť na plyn, pretože prakticky išli mimo obce. Podľa čitateľa tak došlo k paradoxnej situácii, pretože kým v čase, keď chodci nemali chodník pozdĺž tejto cesty, automobily tu mohli jazdiť až rýchlosťou 90 kilometrov za hodinu a teraz, keď už je bezpečný chodník k dispozícii, môžu vodiči ísť maximálne 50 km/h.

Na zmenu orgnaizácie dopravy v tomto úseku si však ľudia musia zvyknúť: „Úprava dopravného značenia na Tajovského ulici a Podlavickej ceste bola vykonaná po prehodnotení dopravno-bezpečnostnej situácie v predmetnom useku a ma trvalý charakter,“ informovala hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Monika Pastuchová.