Ani dnes nezabúdame na historický kalendár, z ktorého sa dozvedáme, že pred 240. rokmi – 14.10.1770 navždy tento svet opustil Banskobystričan – lekár a niekdajší richtár mesta pod Urpínom Gottfried Moller.

Gottfried Moller (1710-1770)

Syn Ota Karla Mollera a Kataríny Fiebingerovej študoval medicínu v Halle do roku 1730.

Následne pôsobil ako úradný lekár v Banskej Bystrici. Obdobne ako dnes, aj v tom čase lekári zastávali pozície v orgánoch mesta a tak bol Moller v rokoch 1748-1770 členom mestskej rady. V rokoch 1761-1763 bol richtárom mesta.

Pôsobil aj ako stoličný lekár a tabulárny sudca Zvolenskej stolice. Rovnako bol aj prísediaci Banského súdu v Banskej Bystrici.

Je autorom dizertačnej práce o zhubnom vplyve banského prostredia na zdravie baníkov, ktorú napísal na základe skúmania medzi baníkmi v okolí Banskej Bystrice.

VKMK

Pripravené v spolupráci s Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Poznávajte aj vy osobnosti nášho regiónu! V katalógu knižnice, ktorý nájdete tu…