„Poďte hrať malý futbal!“ – vyzýva Banskobystrický zväz malého futbalu, ktorý spustil prihlasovanie mužstiev do sezóny 2021/2022.

Malý futbal má v meste pod Urpínom už 40-ročnú tradíciu. Momentálne riadi bystrické súťaže v tomto športe občianske združenie BBZMF, ktoré v letných mesiacoch pripravuje novú sezónu. V tej minulej sa do súťaží prihlásilo až 63 mužstiev.

Dôležité informácie pred štartom novej sezóny

Za necelý mesiac (3. septembra) začína jubilejný 40. ročník malého futbalu v Banskej Bystrici. Dňa 29. júla zasadal Výkonný výbor BBZMF, ktorý určil dôležité termíny pre novú sezónu.

1. Dôležité termíny – prihlášky a začiatok súťaží

Prihlasovať svoje mužstvo môžete do 18. augusta na tomto linku.

Prihláška je zároveň aj prihláškou za riadneho člena BBZMF, ktorý má právo hlasovania na Valnom zhromaždení. Neprihlásenie družstva na nový súťažný ročník znamená rozpustenie riadneho člena, ktorý tým pádom nebude mať nárok hlasovania na najbližšom Valnom zhromaždení. Začiatok súťaží je naplánovaný na 3. a 4. septembra 2021.

2. Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie sa uskutoční dňa 20. augusta (piatok) od 18.00 h v areáli Slovenskej zdravotníckej univerzity, kde budú prezentované všetky dôležité informácie k novej sezóne, ako aj vyhodnotenie ukončeného ročníka 2020/2021.

3. Štartovné na tím a členské za hráča

Štartovné vo výške 100 € na tím a členské za hráča vo výške 20 € plánuje BBZMF ponechať nezmenené. Ako už občianske združenie avizovalo v staršom článku, BBZMF vráti každému mužstvu časť štartovného vo výške 36,20 € a každému hráčovi (ktorý uhradil členské 20 €) časť členského vo výške 7,24 €. Vrátenie alikvotnej časti bude uskutočnené na základe vyplneného formulára, ktorý Výkonný výbor BBZMF odoslal klubovým manažérom.

Minimálny počet hráčov v mužstve je osem s tým, že je potrebné zaplatiť za desať hráčov. Pokiaľ nenaplníte do začiatku sezóny počet hráčov na desať, môžete súpisku doplniť kedykoľvek počas sezóny.

4. Informačný systém malého futbalu (ISMF)

Všetky registrácie hráčov, vyplnenie súpisky a iné úkony budú prebiehať výlučne cez ISMF (informačný systém malého futbalu). V novej sezóne bude BBZMF zadávať poplatky a pokuty cez ISMF. Podrobné pokyny pre registráciu hráčov a vyplnenie súpisky na novú sezónu pošle BBZMF vedúcim mužstiev po Valnom zhromaždení.

5. Ihriská na zápasy

Aktuálne bude BBZMF jednať so všetkými majiteľmi ihrísk na podmienkach na novú sezónu. Zväz dá ihriskám definitívu do Valného zhromaždenia. V minulých sezónach sa zápasy hrali v Tami aréne na Tatranskej, v Nike aréne na Tajovského 55 (pod fakultou UMB) a na umelej tráve pri futbalovom ihrisku v Jakube. Hracie dni budú opäť piatky (vo včerných hodinách) a soboty.

6. Registrácia jednotlivca a Záujem mužstva o voľných hráčov

V minulom ročníku sa osvedčila registrácia jednotlivca, preto v nej bude BBZMF pokračovať. Pokiaľ nemá hráč svoje mužstvo, môže sa prihlásiť ako jednotlivec a Výkonný výbor mu podľa jeho vyplnených údajov pomôžeme nájsť vhodný tím.

Registračný formulár jednotlivca nájdete tu.

Ak potrebujete doplniť káder na novú sezónu o voľných hráčov, môžete vyplniť formulár a na základe vstupných informácií vám BBZMF pomôže vybrať hráča do vášho tímu.

Registračný formulár mužstva nájdete tu.

Aktuálne informácie o dianí v malom futbale v meste pod Urpínom nájdete aj na stránke Banskobystrického zväzu malého futbalu.