Klub turistov Banská Bystrica – Kremnička zorganizoval jarnú túru pod názvom Ponická jarná 30tka i menej. Turistický pochod sa uskutoční v sobotu 23. apríla od 7.30 hod.

i_3741705Zraz turistov je naplánovaný na Partizánskej ceste, konkrétne na zastávke mestskej hromadnej dopravy Mýto. Odchod do obce Povrazník bude autobusom o 7.33 hod. Návrat domov je už individuálny pre každého turistu. Na turistiku sa nikde netreba vopred registrovať ani prihlasovať. Vedúcim túry bude Tomáš Trstenský.

Turisti absolvujú trasu Povrazník – Varta – Šajbica – Suchá Driekyňa – Pôlč – Stráž – Rušeňovo – sedlo pod Drienkom – Môlča – Kniažok – Marková – Stará kopa – Podryba – Hušták. Tí, ktorí si budú chcieť 30 kilometrovú trasu skrátiť, je tu možnosť skrátenia v Ponikách, v Môlči či v Hornej Mičinej.

Trasa z Povrazníka povedie lúčnym hrebeňom s výhľadom na Nízke Tatry. Účastníci podujatia si tak budú môcť pozrieť napríklad ruiny zabudnutej vartovky. Najvyšším bodom túry je v závere Stará kopa (713 metrov).