Slovenský vodohospodársky podnik v súvislosti s realizáciou protipovodňových opatrení do konca augusta uzatvorí úsek ciest na uliciach Hronské predmestie a 9. mája.

V súvislosti s realizáciou stavby Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami na žiadosť  zhotoviteľa stavby STRABAG bude od utorka 14. júna  v úplne uzatvorená miestna komunikácia na Ul. Hronské predmestie pri objekte č. 12 v celkovej dĺžke 20 metrov. Na základe rozhodnutia Mesta Banská Bystrica a povolenia Okresného úradu Banská Bystrica dôjde aj k úplnej uzávierke cesty II/591 v úseku od 0,000 do 0,115 ckm na ulici 9. mája v Banskej Bystrici. Uzávierka bude trvať do 31. augusta 2020.

 Obchádzka vedie v dvoch smeroch

Obchádzková trasa je zabezpečená v smere do centra BB – Mičinská cesta, Golianova, Cesta k Smrečine, Štefánikovo nábrežie a v smer Uhlisko – Štefánikovo nábrežie, Ul. Pod Urpínom, 9. mája.

„V čase uzávierky cesty č. II/591 bude most cez rieku Hron pri malej železničnej stanici Banská Bystrica – mesto, slúžiť ako obchádzková trasa v jednom smere jazdy pre motorové vozidlá s hmotnosťou do 3,5 t súčasne nižšie ako 2,2 m s dočasným otvorením prejazdu popod železničný most. Pre opačný smer jazdy ako aj vozidlá nad 3,5 t a vyššie ako 2,2 m je obchádzková trasa vedená cez križovatku Smrečina a následne cez miestne komunikácie na Uhlisku,“ vysvetľuje Marián Bocák, hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku.

Počas rekonštrukcie bude na dotknutých pozemných komunikáciách v Banskej Bystrici osadené prenosné dopravné značenie.