Prázdniny s remeslom, ktoré Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) organizuje už niekoľko rokov, sú medzi deťmi z roka na rok obľúbenejšie. Sedem tohtoročných prázdninových turnusov je plne obsadených. Päťdňové kurzy tradičných remeselných techník ponúkajú deťom možnosť prežiť časť prázdnin „inak“ ako všedne. Počas piatich dní, každý deň v inej remeselníckej dielni, sa deti „priúčajú“ inému remeslu.

Minulotýždňový prvý turnus Prázdnin s remeslom v regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Banskej Bystrici sa niesol v znamení hrnčiarstva, drotárstva, tkáčstva, rezbárstva a maľby na sklo.

Riaditeľka banskobystrického regionálneho centra remesiel ÚĽUV Katarína Chruščová deti z prvého turnusu pochválila: „Boli veľmi zlaté a trpezlivé. Vyrobili naozaj krásne veci…“

V turnuse bolo 24 detí (nielen z Banskej Bystrice ale aj iných miest a dokonca aj z Dánska) a všetkým bol po absolvovaní programu udelený titul Tovariš ľudovej umeleckej výroby. Stalo sa tak na záverečnej výstavke prác, ktorej sa zúčastnili aj rodičia a ďalší príbuzní a kamaráti čerstvých tovarišov.

V týchto dňoch už v remeselníckych dielňach „zarezávajú“ ďalší adepti na titul tovariša ľudovej umeleckej výroby. Prázdniny s remeslom organizuje ÚĽUV v Bratislave a v Banskej Bystrici.