Darovať najvzácnejšiu tekutinu, vlastnú krv, si zaslúži úctu a obdiv. Banskobystričania ocenení Janského plaketami a Kňazovického medailami za viacnásobné bezpríspevkové darovanie krvi môžu preto, okrem iných výhod, využívať zľavy na Plavárni Štiavničky. Od prvého marca 2014 si túto zľavu budú môcť uplatniť už aj darcovia z okolitých obcí.

Plavecka 24-hodinovka, 27.12.2013Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Banskej Bystrici spolu s mestom oceňuje  každý rok bezpríspevkových darcov krvi plaketami prof. MUDr. Jána Janského a medailami prof. MUDr. Jána Kňazovického za viacnásobné bezpríspevkové darovanie tejto vzácnej tekutiny, ktorá zachraňuje životy. Darcovia krvi s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica sú samosprávou podporovaní aj formou zliav na cestovnom v MHD, a to ak sú držiteľmi minimálne zlatej plakety prof. MUDr. Jána Janského a zliav na Plavárni Štiavničky, ak sú držiteľmi minimálne striebornej plakety prof. MUDr. Jána Janského.

Na základe podnetu z okolitých obcí konzultovalo túto možnosť mesto so svojim bytovým podnikom, ktorý je prevádzkovateľom plavárne, možnosti rozšírenia pôsobnosti zliav a dospeli k ústretovému kroku voči darcom, ktorí majú trvalý pobyt v obciach okresu Banská Bystrica.

Zľava sa bude týkať bezpríspevkových darcov, držiteľov minimálne zlatej plakety prof. MUDr. Jána Janského. Tí si ju budú môcť uplatniť od 1. marca 2014 na Plavárni Štiavničky za predpokladu, že sa pri pokladni preukážu:

  1. preukazom „KLUBU DARCOV KRVI – Nemocnica F. D. Roosevelta“, v ktorom bude uvedené bydlisko okres Banská Bystrica (tento preukaz vydáva Transfúzna stanica Banská Bystrica – MUDr. Ján Hudec).
  2. kartičkou potvrdzujúcou držbu zlatej  plakety prof. MUDr. Jána Janského, alebo vyššieho ocenenia (diamantovej plakety, prípadne medaily prof. MUDr. Jána Kňazovického), ktorú každý ocenený darca dostal spolu s ocenením. V prípade jej straty vystaví ÚzS SČK BB  jej duplikát.

Darcovia krvi s uvedenými preukazmi tak zaplatia za základný vstup (1 h + 30 min) len 1,50 € na rozdiel od štandardnej viac než dvojnásobnej ceny. Za dvojhodinový vstup zaplatia len o euro viac.