História Urpínskej lipovej aleje siaha až do 18. storočia. Je neodmysliteľnou súčasťou areálu banskobystrickej kalvárie. Ten pozostáva z ôsmich kaplniek, Kostola povýšenia sv. Kríža i spomínanej, takmer 300-ročnej lipovo-gaštanovej aleje lemujúcej trasu krížovej cesty.

Pracovníci Záhradníckych a rekreačných služieb v uplynulých dňoch pomohli Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Banská Bystrica s vyčistením celej lokality a úpravou drevín, aby bola s prichádzajúcou jarou atraktívnejšia.

Urpínska lipová alej bola v roku 1983 vyhlásená za chránenú prírodnú pamiatku. Od roku 1996 je kategorizovaná ako “Chránené stromy Urpínska alej”. Je v správe CHKO Poľana (Štátna ochrana prírody SR), ktorá sa o ňu stará s cieľom zachovať ju pre ďalšie generácie. Počas uplynulých štyroch rokov zabezpečila ošetrenie 14 chránených stromov v hodnote okolo 9 500 eur.

Napriek starostlivosti bolo nevyhnutné v posledných týždňoch odstrániť z dôvodu zlého zdravotného stavu dve lipy, no ich torzá boli ponechané kvôli biodiverzite. V spolupráci so Záhradníckymi a rekreačnými službami bude zároveň na všetkých ostatných drevinách v blízkej dobe vykonaný dendrologický posudok za účelom zistenia ich stavu a nastavenia budúceho manažmentu, pričom súčinní sú aj pamiatkari.

„Naším spoločným cieľom je ponechať dreviny v čo najlepšom zdravotnom stave a nastaviť ich manažment. Zároveň chceme zachovať hlavnú myšlienku stromoradia a aleje pre návštevníkov tak,  aby spĺňali aj bezpečnostnú a estetickú funkciu. V rámci starostlivosti o dreviny nás zároveň  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica poprosila o pomoc pri čistení ich pozemku, čo sa nám aj podarilo odstránením náletov a omladením krov v uplynulých dňoch. Veríme, že to návštevníci ocenia a budú sa na kalvárii cítiť ešte lepšie a bezpečnejšie,“ priblížil Ondrej Chramec zo Záhradníckych a rekreačných služieb mesta Banská Bystrica.