Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. prostredníctvom svojho dodávateľa pokračuje na sídlisku Rudlová-Sásová s rekonštrukciou plynových rozvodov. Viacerí obyvatelia však upozornili, že rozkopávky zostávajú dlho bez nápravy a dochádza aj ku ďalším pochybeniam.

Na podnety obyvateľov si posvietila samospráva, ktorá prikázala zastaviť ďalšie výkopové práce. Mestský úrad totiž zistil nerešpektovanie vydaných povolení.

„Zatiaľ, čo prvá etapa v časti sídliska od Rudohorskej ulice smerom na Starohorskú, Sitniansku a Tatranskú je v zásade ukončená bez závažných problémov, v druhej etape, na uliciach Javornícka, Krivánska, Karpatská, Královohoľská a Magurská, ktorú pre SPP realizuje iná stavebná firma, dochádza k závažnému nerešpektovaniu povolení a nariadení mesta,“ informoval na sociálnej sieti Banskobystričanov prvý viceprimátor Jakub Gajdošík (Hlas-SD).

Podľa viceprimátora pracovníci mestského úradu pravidelne kontrolovali dodržiavanie stanovených postupov priamo v teréne.

„Obhliadkou bolo opakovane zistené, že stavebník nepostupuje v zmysle rozhodnutia a požadovaného technického postupu. Napríklad, výkop realizoval v inom ako schválenom rozsahu, do výkopov miesto určeného materiálu sypal zeminu a maskoval ju štrkom v hrúbke niekoľkých centimetrov na vrchu výkopu, alebo stavbu dostatočne nezabezpečil z hľadiska bezpečnosti. Pracovníci mestského úradu vykonali štátny odborný dozor a predmetný stav zadokumentovali, vydali nariadenie okamžite zastaviť ďalšie výkopové práce a prikázali stavebníkovi odstrániť všetky vady na už realizovaných výkopoch,“ doplnil Gajdošík.

S ohľadom na závažnosť zistených pochybení boli zistenia postúpené aj do správneho konania. Mestská polícia je oprávnená v tomto prípade udeliť právnickej osobe sankciu až do výšky vyše 33-tisíc eur.