Projekt výstavby nového mosta do mestskej časti Iliaš je v plnom prúde. Aktuálne sa stavebné práce zameriavajú na nevyhnutnú preložku prívodu elektrickej energie. Následne sa začne s prekládkou jednosmerného pôvodného mosta do novej polohy, ktorý bude slúžiť na prejazd z Iliaša a späť až do doby, kým sa nevybuduje nový obojsmerný most.

Z dôvodu postupu prác na protipovodňových opatreniach mesta musel zhotoviteľ stavby zmeniť technológiu výstavby. Stavebné práce preto o niekoľko dní spôsobia výraznejšie dopravné obmedzenia a vylúčia dopravu z danej lokality na viac dní.

Počas celého procesu, od prípravy projektového zámeru cez získanie stavebného povolenia, verejných obstarávaní na projektanta či zhotoviteľa, sa mesto muselo vysporiadať s viacerými komplikáciami. Realizácia nového mosta sa preto neustále posúvala. Dnešný viditeľný pracovný ruch pred vstupom do Iliaša je dôkazom toho, že po rokoch sa projekt začína realizovať.

„Pri výmene starého mosta za nový do mestskej časti Iliaš sa opäť potvrdilo, že od myšlienky k realizácii projektu môže prejsť dlhá cesta.  Som rád, že s prácami sa už začalo, pretože vybudovanie nového mosta v tejto lokalite dlhodobo vnímame ako nevyhnutný, hoci finančne náročný krok. Stavebné práce si čoskoro vyžiadajú aj niekoľko obmedzení. Aby sme ich zmiernili, snažíme sa aktívne komunikovať so všetkými zainteresovanými stranami už niekoľko týždňov. Verím, že obyvatelia Iliaša budú trpezliví a po rokoch sa konečne dočkajú nového obojsmerného mosta, ktorý bude spĺňať všetky normy 21. storočia,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Iliašanov čakajú obmedzenia súvisiace s preložkou elektrickej energie, a následnou prekládkou pôvodného mosta do novej polohy. Od 14. do 16. júna 2021 by mala Stredoslovenská energetika, a. s. realizovať prepoje elektriky. Je potrebné počítať s odpojením elektrickej energie dňa 14. júna v dopoludňajších hodinách od 8.00 h do 12.00 h a v dňoch 15. a 16. júna od 8.00 h do 18.00 h. V dňoch 14. a 15. júna bude fungovať doprava cez most ešte bez obmedzení. Následne, v dňoch 16. a 17. júna, bude platiť obmedzenie dopravy na moste od 8.00 h do 17.00 h. Od 18. do 23. júna bude starý provizórny most uzavretý úplne a začne sa s prácami na jeho  preložení a osadení do novej polohy. Ak všetko pôjde bez komplikácií, preložený pôvodný most bude sprejazdnený dňa 24. júna 2021.

Obchádzková trasa do Iliaša a späť bude viesť po provizórnej poľnej ceste v smere na Vlkanovú. MHD bude fungovať v režime mimoriadnych cestovných poriadkov. Pre peších samospráva v spolupráci s Dopravným podnikom mesta Banská Bystrica zabezpečí náhradnú dopravu po obchádzkovej trase na zastávku MHD na Zvolenskej ceste pri STK. Mesto sa v tejto veci stretlo aj s predsedom Občianskej rady Iliaš Jánom Žamborom spolu s Milanom Smädom, ktorý je poslancom v tomto volebnom obvode.

„Po dlhých rokoch sa konečne podarila vec, ktorú obyvatelia Iliaša dlhodobo žiadali. Starý most im znepríjemňoval život, preto som rád, že sa pristúpilo k výstavbe nového. Ďakujem všetkým kompetentným, primátorovi i poslancom mestského zastupiteľstva za to, že do najmenšej časti mesta sme mohli investovať vysoký objem finančných prostriedkov. Vážime si to. Som presvedčený, že nový most bude slúžiť v prospech všetkých obyvateľov. Spolu s občianskou radou a Iliašanmi sme sa stretli v pondelok, oboznámili sme ich so všetkými podrobnosťami a obmedzeniami, ktoré ich čakajú, a požiadali sme  ich o spoluprácu,“ hovorí poslanec MsZ Milan Smädo.

V stredu 9. júna sa v Iliaši stretol primátor Ján Nosko, zástupcovia odborných útvarov mesta a zhotoviteľa, aby doladili všetky podrobnosti týkajúce sa obchádzkovej trasy, náhradnej dopravy pre obyvateľov a pod. Upozorňujeme, že obmedzenia súvisiace s uzávierkou mosta sa dotknú aj bežcov a cyklistov, ktorí trasu do Iliaša využívajú na športové aktivity.