Banskobystrická regionálna komora SOPK v spolupráci s partnermi
si Vás dovoľujú pozvať na

záverečnú konferenciu projektu InProTool,

ktorá sa uskutoční
vo štvrtok 9. júna 2022 v čase od 9:30 do 14:00 hod.
v kongresových priestoroch Študentského domova Ľ. Štúra,
Študentská 17, Zvolen.

Účasť na podujatí je bezplatná. Bližšie informácie spolu s registračným formulárom nájdete na www.sopk.sk/bb alebo na www.inprotool.eu.

Konferencia sa uskutoční v rámci realizácie projektu „Cezhraničný nástroj na prediagnostiku priemyselného vlastníctva“ (InProTool), spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci slovensko-maďarského cezhraničného programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko.

Počas konferencie budú k dispozícii pracovníci Úradu priemyselného vlastníctva SR na bezplatné konzultácie k prediagnostike a k ochrane predmetov priemyselného vlastníctva.

www.skhu.eu

Obsah tejto pozvánky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej Únie.