Patrí k najaktívnejším prekladateľom českej a slovenskej literatúry do nemeckého jazyka. Okrem toho prednáša, moderuje a píše. S prekladateľom Mirkom Kraetschom, nielen o slovenskej literatúre v nemčine, bude hovoriť autor Michal Hvorecký na stretnutí v Štátnej vedeckej knižnici v stredu šiesteho apríla.

O prekladoch, prekladateľoch a prekladateľkách sa veľa nehovorí, nepíše, aj keď v poslednom čase viac ako predtým. Prekladateľstvo je náročná práca, pri ktorej rozhodne nestačí „len“ vedieť cudzí jazyk a prekladať slovo za slovom či vetu za vetou. Prekladatelia a prekladateľky prežijú s knihou veľa času, znova a znova ju čítajú, vžívajú sa do príbehov, rešeršujú…

Sú takí čitatelia a čitateľky – a nie je ich málo, pre ktorých je údaj o tom, kto knihu preložil, dôležitý. A neraz aj podstatný. Pretože kvalita aj tých najlepších príbehov či najvychytenejších bestsellerov závisí vo veľkej miere na dobrom preklade. Čo je dobrý umelecký preklad? Aj tom bude hovoriť spisovateľ a prekladateľ Michal Hvorecký s prekladateľom, moderátorom a autorom Mirkom Kraetschom na podujatí Slovenská literatúra v nemčine. Stav a šance? v stredu 6. apríla v banskobystrickej Štátnej vedeckej knižnici (Literárno-hudobné múzeum).

Mirko Kraetsch patrí k najaktívnejším prekladateľom českej a slovenskej literatúry do nemeckého jazyka. Narodil sa v Drážďanoch, od roku 1991 žije v Berlíne. Vyštudoval bohemistiku a kulturológiu na Humboldtovej univerzite. V rokoch 1994/1995 študoval dva semestre na Filozofickej Fakulte Karlovej Univerzity v Prahe. Odvtedy sa venuje prekladu. Jeho prvý preklad (zo slovenčiny) bol publikovaný v roku 1996. Od ukončenia štúdia ako Magister artium a následnom zložení Štátnej skúšky pre prekladateľov českého a slovenského jazyka pracuje na voľnej nohe ako prekladateľ.

Preklady beletrie, poézie, drámy a esejistiky publikuje vyše dvadsať rokov v rôznych nemeckých a rakúskych vydavateľstvách. Je známy aj ako sprostredkovateľ literatúry, napríklad na knižných veľtrhoch, alebo ako moderátor autorských čítačiek. Angažuje sa v spolku Weltlesebühne, ktorý podporuje vystupovanie prekladateľov na pódiách pod motom Prekladatelia o knihách. Do nemčiny preložil diela autoriek a autorov ako Jaroslav Rudiš, Bianca Bellová, Irena Dousková, Miloš Urban, Iva Procházková, Emil Hakl či Peter Krištúfek (Dom hluchého; Das Haus des tauben Mannes). Slovenskému publiku sa predstaví po prvý raz. Po besedách v Bratislave a Košiciach príde do Banskej Bystrice a potom navštívi aj Nitru.

Na besedách po Slovensku Mirka Kraetscha sprevádza a spovedá slovenský spisovateľ, publicista Michal Hvorecký, ktorého knihy vyšli v ôsmich jazykoch. Práve Mirko Kraetsch preložil do nemčiny jeho tri romány, naposledy to bola kniha Tahiti: Utópia. Michal Hvorecký pracuje v Goetheho inštitúte, píše poviedky, romány a blogy. Je tiež prekladateľ, z nemčiny prekladá prózu a divadelné hry.

Beseda Kraetsch/Hvorecký: o umeleckom preklade. Slovenská literatúra v nemčine. Stav a šance? sa uskutoční v stredu 6. apríla o 15:00 h v Štátnej vedeckej knižnici (LHM).