Pri snahe pomôcť onkologickým pacientom si treba dávať pozor na to, cez koho prispievate. Peniaze nemusia skončiť u tých, ktorým mali byť adresované.

Na sociálnych sieťach sa medzi Banskobystričanmi šíri upozornenie na nekalú zbierku, ktorá pýta peniaze na detskú onkológiu. Zbierku má organizovať občianske združenie Štvorlístok nádeje so sídlom vo Vozokanoch. Primár Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie SZU Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Pavel Bician hovorí, že o žiadnej zbierke nemajú informácie. „Názov toho združenia počujem prvýkrát,“ reaguje Bician s tým, že onkologickú kliniku nikto ohľadom podobnej zbierky nekontaktoval, i keď by to bolo vhodné. „Ak by som chcel niekomu pomôcť, tak sa ho opýtam, čo potrebuje,“ dodáva primár detskej onkológie.

Samotné združenie Štvorlístok nádeje na svojej internetovej stránke neuvádza okrem adresy žiadny kontakt. Celkovo je ťažké prostredníctvom informácií z internetu niečo o nich zistiť. Podľa registra bolo združenie založené 7. februára minulého roka. Oblasť ich pomoci je značne široká, od onkologických pacientov po obete povodní. V kolónke prebiehajúce zbierky nie je o detskej onkológií v Banskej Bystrici žiadna zmienka.

Podľa Ľuboša Moravčíka zo Svetielka nádeje by sa mali ľudia zaujímať o to, komu prispievajú a ako bolo s ich financiami naložené.

Ľudia by sa podľa Ľuboša Moravčíka zo Svetielka nádeje mali zaujímať o to, akým spôsobom občianske združenie, ktorému prispievajú, postihnutým pomáha a nie si iba vhodením peňazí do pokladničky „kupovať odpustky.“ Je si vedomý, že ľudia si spájajú všetky nadácie do jednej. „Napriek tomu by si mali o nich niečo zistiť. Nadácie by mali mať za sebou nejaké výsledky, malo by byť jasné, kde išli vyzbierané peniaze a na čo boli použité,“ hovorí člen Svetielka nádeje, ktoré s detskou onkológiou v Banskej Bystrici spolupracuje už 10 rokov. Moravčík upozorňuje aj na fakt, že často pochybné združenia zbierajú pod hlavičkou detskej onkológie na rôzne oblasti: „Pomáhajú  všetkým a na všetko, ale peniaze zbierajú na detskú onkológiu, lebo je to téma, na ktorú verejnosť citlivo reaguje.“

V prípade, že chcú ľudia naozaj pomôcť, mali by sa zaujímať, ako bolo s vyzbieranými financiami naložené a prispievať buď priamo nemocnici, alebo prostredníctvom známych a overených združení. Najbližšia možnosť bude už tento piatok počas Dňa narcisov, ktorý organizuje Liga proti rakovine.

Bician: Treba zmeniť legislatívu

Proti pochybným zbierkam nie je možné v súčasnosti nijak zákonne zasiahnuť. „Registrujeme ich veľmi dlho, objavujú sa už minimálne štyri roky,“ hovorí Ľuboš Moravčík zo Svetielka nádeje. Podľa neho sa nedá povedať, že tieto združenia nepomáhajú, nie je však možné skontrolovať, koľko financií sa skutočne v zbierke vyzbieralo. Primár Detskej onkologickej kliniky Pavel Bician hovorí, že jediným riešením je zmena legislatívy. „Keby sa uzákonilo, že napríklad sa musí zbierať do zapečatených pokladníc a otvárať ich za prítomnosti notára, verím, že väčšina rôznych pochybných nadácií by skončila,“ navrhuje Bician. Podľa primára súčasná legislatíva upravuje verejné zbierky podľa vzoru západoeurópskych krajín, kde by nikomu nenapadlo sa obohacovať na benefičných zbierkach,  Slovensko však potrebuje legislatívne zohľadniť naše pomery.