Apríl a máj, a potom september- to sú dva vrcholy, kedy sú kliešte v prírode  najaktívnejšie. Tento článkonožec sa vyskytuje takmer všade na našom území do nadmorskej výšky okolo osemsto metrov a vďaka klimatickým zmenám sa šplhá stále vyššie až do 900 metrov nad morom.

Darí sa mu v listnatých aj zmiešaných lesoch, parkoch, lesoparkoch, na cintorínoch, dokonca priamo v mestskej zeleni. Výnimka sú len vysokohorské oblasti, obrábané polia a vodné plochy. Stále sú pomerne vysokým potenciálnym rizikom hlavne v endemických oblastiach (výskyt obmedzený na istý kraj, región), kde sú kliešte zamorené vírusom kliešťovej encefalitídy.

kliest„Banskobystrický kraj nepatril medzi takéto oblasti, avšak za ostatné roky sa vyskytli v niektorých okresoch  ojedinelé prípady ochorení a boli zaznamenané aj menšie  epidémie prenesené alimentárnou cestou mliečnymi výrobkami z mlieka infikovaných zvierat. Nedá sa teda  vylúčiť, že aj v tomto kraji  sa v budúcnosti potvrdí existencia tzv.  endemickej oblasti. Tí, čo žijú v endemických oblastiach, či majú tam chalupy, mali by byť ostražitejší pri pobyte v prírode a v prevencii kliešťovej encefalitídy – jednej z chorôb prenášaných kliešťami využiť šancu dať sa zaočkovať aj keď je to na plnú úhradu pacientom,“ konštatuje vedúca odboru epidemiológie Banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ), Avdičová.  Najoptimálnejšie obdobie na zaočkovanie prvou z troch dávok očkovacej látky proti kliešťovej encefalitíde bol koniec februára, druhú dávku odborníci odporúčajú podať koncom marca, alebo začiatkom apríla, ešte pred jarnou aktivitou kliešťov. Tretiu dávku odporúčajú podať v septembri. Takéto očkovanie chráni človeka pred týmto pomerne vážnym ochorením až päť rokov.

Žiaľ, kliešťová encefalitída je jediné ochorenie vyvolané kliešťami, ktorému sa dá očkovaním predísť. Ostatné ochorenia spôsobené kliešťami sú preventabilné len tým, že sa po pobyte v prírode, hlavne vo vysokej tráve prezeráme, odstránime si kliešte a v prípade, že v nejakom inkubačnom čase začneme pociťovať príznaky podobné chrípkovým, je potrebné vyhľadať lekársku pomoc. Podobne začína aj lymská borelióza – prvá fáza je nenápadná, kde je len erytém (začervenanie), človek je malátny, ale nemá výrazné ťažkosti a môže to aj prehliadnuť. V tomto štádiu je toto ochorenie najjednoduchšie liečiteľné, nakoľko je borélia veľmi citlivá na celú škálu antibiotík, ktoré sa k liečbe používajú. Keď prejde do chronickej fázy, prejaví sa neurologickými príznakmi, poškodenia pohybového aparátu, bolesťou kĺbov, takže potom je liečba antibiotikami dlhšia a sú prípady, kedy sa boréliu nepodarí zničiť.

Pre život tohto živočícha sú domovom hlavne trávnaté porasty, pri chôdzi, či ležaní vo vysokej tráve dokáže kliešť využiť nestráženú chvíľu a prelezie na človeka, pričom sa usadí na ľudskom tele na miestach, kde je najjemnejšia koža.

Na Slovensku žije približne dvadsať druhov kliešťov. Niektoré sa zdržiavajú v brlohoch zvierat alebo hniezdach vtákov, preto sa s nimi bežne nestretneme. Väčšia šanca je uvidieť kliešťa obyčajného (Ixodes ricinus), pijaka lužného (Dermacentor reticulatus), pijaka stepného (Dermacentor marginatus) či kliešťa lužného (Haemaphysalis concinna). Podľa výsledkov depistáží zameraných napríklad na boreliózu je na Slovensku asi  2-3.% premorenosť kliešťovej populácie, prenášajúcej túto nebezpečnú chorobu. Na Slovensku sa vlani zaznamenalo 162 prípadov kliešťovej encefalitídy. Najviac ochorení bolo hlásených zo Žilinského kraja (44) a z Trenčianskeho kraja (65). Tretia najvyššia  chorobnosť bola zaznamenaná v kraji Banskobystrickom (23).