Aktualizovaný zoznam dlžníkov mesta ukazuje, že občania a firmy dĺžia mestu na daniach  viac ako tri milióny eur.

mestský-úrad1Mestský úrad v Banskej Bystrici využil zákonné právo a zverejnil zoznam právnických a fyzických osôb, ktoré mu ku záveru roka dlžili na daňových nedoplatkoch viac ako 1600 eur resp. 160 eur. Celková dlžná suma dosahuje viac ako tri milióny eur.

V rámci právnických osôb sa medzi neplatičmi ocitol napríklad nájomca plážového kúpaliska Aqualand Slovakia s.r.o. (nedoplatok 6517,20 eur) alebo majiteľ Domu kultúry, Zvolenská investičná s.r.o. na čele s podnikateľom Petrom Valachom (nedoplatok 7016,42 eur). (Aktualizácia 19.3. o 17:59: Peter Valach nás upozornil, že ku dňu 15. január došlo k vyrovnania podlžnosti Zvolenskej investičnej voči mestu) Veľké sumy dĺžia aj futbalové kluby, napríklad pohľadávka FK Dukla a.s. sa vyšplhala až na 7945,64 eur.

V prípade fyzických osôb častokrát tzv. „dlžníci“ ani nevedia o svojich nedoplatkoch. Podľa Filipa Roháčeka mesto v minulom roku hromadne zasielalo upomienky svojim dlžníkom. „V zmysle daňového poriadku je mesto povinné vyrúbiť daň a daňovníkovi jej výmer doručiť. Ak si výmer daňovník neprevezme, alebo poštová služba nenašla adresáta, skúša úrad doručiť výmer na inú, známu adresu daňovníka. Pokiaľ sa doručenie nepodarí ani týmto spôsobom, v zmysle daňového poriadku sa výmer zverejní verejnou vyhláškou na úradnej tabuli. Po uplynutí lehoty zverejnenia, je takto uverejnený výmer považovaný za doručený,“ povedal hovorca mestského úradu. Mesto však vyzýva daňovníkov, aby sa samy zaujímali o svoje pohľadávky a predchádzali vznikom dlžôb.

Mesto začalo s externým vymáhaním daňových nedoplatkov. Z celkovej sumy 3 134 385 eur je nevymožiteľných 699 569 eur. V roku 2012 boli na vymáhanie odstúpené pohľadávky vo výške 788 141 eur v rámci 1273 daňových subjektov. Kým v roku 2011 mesto vymohlo iba 4834 eur, v roku 2012 to bolo už 77 659 eur. „Pokiaľ si daňovník neplní svoju povinnosť, Mestský úrad mu už nad rámec zákona smeruje výzvu k úhrade daňových záväzkov. Pokiaľ si daňovník prevzal výmer alebo výzvu a neplní si svoje daňové povinnosti, Mesto od začiatku vlaňajšieho roka využíva na vymoženie pohľadávok externé exekúcie. Exekúcie majú z pohľadu samosprávy aj tú výhodu, že po ich začatí môže exekútor pohľadávku vymáhať až 20 rokov, čím sa zvyšuje šanca vymôcť dlhodobo nevymožiteľné pohľadávky napríklad od daňovníkov, ktorým súčasná situácia nedovoľuje plniť si svoje daňové povinnosti,“ doplnil Roháček.

Zoznam dlžníkov mesto zverejňuje po druhýkrát vo svojej histórii. Minulý rok sa medzi „neplatičmi“ ocitli aj poslanci mestského zastupiteľstva, tento rok si už na nedoplatky dali väčší pozor.