Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici vás počas leta pozýva na ďalšiu výstavu z cyklu Klenot v klenote pod názvom Posolstvo rastlín – Herbár Augusta Junkera do unikátnej Zelenej siene Thurzovho domu.

Zelená sieň po roku opäť „s klenotom“

Výnimočné výstavy z času na čas vdýchnu život aj priestoru jedinečnej Zelenej siene a od roku 2016 už aj výstavy v pravidelnom výstavnom cykle s názvom Klenot v klenote. Jedinečné zbierkové predmety a unikátny priestor Zelenej siene znásobujú spoločne neobyčajný estetický, ale i hodnotový zážitok, zdôrazňuje výber výstavného priestoru riaditeľ Stredoslovenského múzea Roman Hradecký. Výstavný cyklus predstaví každý rok návštevníkom Thurzovho domu vybraný zbierkový predmet, ktorý je niečím zvláštny, originálny a netradičný. Po unikátnej rezbárskej práci gotického umenia – Hlave Jána Krstiteľa a príbehu jedinečnej bronzovej aquamanile, spoznajú návštevníci Thurzovho domu ojedinelý historický herbár Augusta Junkera z prírodovedných zbierok múzea.

Botanické zbierky vo fonde Stredoslovenského múzea

V botanickej zbierke Stredoslovenského múzea, ktorú začala tvoriť kustódka prírodných zbierok Ružena Bohúňová ešte v roku 1954, sa nachádza 13 732 herbárových položiek vyšších rastlín, rias, húb a lišajníkov. Všetky z nich sú nenahraditeľným dôkazom a tiež originálnou vzorkou rastlín, ktoré dokumentujú prírodné pomery územia stredoslovenského kraja a zároveň sú zdrojom informácií pre ďalší výskum rastlinstva regiónu, v širšom kontexte aj územia celého Slovenska. Najvzácnejšou časťou tejto zbierky je historický herbár Augusta Junkera, ktorého súčasťou sú aj druhy rastlín, ktoré sú v súčasnosti na Slovensku považované za kriticky ohrozené, ba dokonca aj vyhynuté. Návštevníci Thurzovho domu môžu obdivovať herbár v rámci výstavného cyklu Klenot v Klenote vo vzácnej Zelenej sieni až do 28. októbra 2018.

Cesta historického herbára do zbierok Stredoslovenského múzea

Keď sa povie herbár, ľudia si častokrát predstavia Herbár pátra Cypriána či Herbár Andreja Kmeťa, ktoré sú najstaršie a najvýznamnejšie herbárové zbierky na Slovensku. Herbár Augusta Junkera nemá síce v celoslovenskom meradle také významné postavenie, no napriek tomu je cenným zdrojom informácií pretože zachytáva premenu a postupnú výstavbu mesta Banská Bystrica, zdôrazňuje jeho význam pre botanikov autorka výstavy Elena Martincová. Mnohé lokality, na ktorých boli jednotlivé rastliny do herbára nazbierané už v súčasnosti neexistujú.
Do zbierok Stredoslovenského múzea sa herbár dostal darom ešte v roku 1954 od Banskobystričana Andreja Pecníka.

V rokoch 1860 až 1910 bol neoddeliteľnou súčasťou vyučovania prírodopisu na Evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici. Podstatnú časť rastlín do neho nazbieral profesor tohto gymnázia August Junker, ktorému sa podarilo vytvoriť jedinečnú kolekciu vzácnejších, ale i tých bežných druhov rastlín, burín a kultúrne pestovaných rastlín, ktoré sa v tom období vyskytovali v jednotlivých lokalitách mesta a v jeho bezprostrednom okolí.

Výstavu sprístupnili verejnosti v Zelenej sieni Thurzovho domu tento týždeň a prístupná bude do 28. októbra.